BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS

Unfocused details

Hoe we omgaan met uw gegevens

Bij Troax vinden we uw privacy belangrijk. In dit beleid inzake persoonsgegevens vindt u informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt, onze formulieren gebruikt, onze social media bezoekt of zich registreert in ons CRM-systeem. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u te identificeren bent of foto's van u.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We slaan uw contactgegevens op in ons CRM-systeem wanneer u formulieren invult op troax.com en wanneer u ons persoonlijk contactgegevens verstrekt. We slaan uw contactgegevens ook op wanneer u zich aanmeldt voor DrawIt.

Marketing via e-mail

Als u hier toestemming voor geeft, gebruiken we uw contactgegevens om u informatie te sturen over Troax, onze producten, veiligheidsinformatie of wijzigingen inzake dit beleid over persoonsgegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw e-mailadres voor dit doel is uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de link onderaan onze nieuwsbrieven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens voor marketingdoeleinden is ons gerechtvaardigde belang in het versturen van e-mails naar uitsluitend personen die toestemming hebben gegeven.

Service en ondersteuning

Wanneer u contact heeft met onze medewerkers via e-mail, via de telefoon, online of in persoon, dan verzamelen we persoonsgegevens zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens. Als u één van onze klanten bent, registreren we aankopen om relevante service en ondersteuning te verstrekken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze informatie voor deze doelen is het gerechtvaardigde belang van Troax bij het bieden van hoogwaardige service en ondersteuning. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens in onze CRM- en bestelsystemen is ons gerechtvaardigde belang in het verlenen van service. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken met betrekking tot gegevens die zijn opgeslagen in onze systemen.

Serviceproviders die uw persoonsgegevens verwerken

Troax maakt gebruik van externe services, zoals MailChimp en DataValidation, wanneer we nieuwsbrieven per e-mail versturen. MailChimp houdt de activiteiten bij die zijn gekoppeld aan deze e-mail, bijvoorbeeld of de mail is geopend, of de ontvanger klikt op de links in de e-mail en of de website is bezocht nadat op deze links is geklikt. We gebruiken deze gegevens om te analyseren voor hoeveel betrokkenheid onze e-mail zorgt. DataValidation is een service die e-mailadressen valideert voordat een e-mail wordt verstuurd om fouten op te sporen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via de link onderaan onze e-mails. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens voor marketingdoeleinden is ons gerechtvaardigde belang in het versturen van e-mails naar uitsluitend personen die toestemming hebben gegeven.

Wanneer u zich registreert voor ons Configura Light-programma, wordt er een account aangemaakt met behulp van de contactgegevens die u heeft ingevuld in ons formulier op troax.com. Deze gegevens moet u invoeren om als klant een softwarelicentie te verkrijgen. De contactgegevens worden ook geregistreerd bij Configura Sverige AB. Uw contactgegevens worden verwijderd wanneer u niet langer een actieve gebruiker bent.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan anderen als we daarvoor uw geldige toestemming hebben, om te voldoen aan een geldig rechterlijk bevel, juridische procedure of andere wettelijke verplichting om één van onze voorwaarden te doen gelden of voor zover noodzakelijk om een verhaalsmiddel in te schakelen of juridische vereisten te verdedigen. We kunnen uw persoonsgegevens ook overdragen aan een dochteronderneming of derde in geval van een reorganisatie, samenwerking, verkoop, joint venture, overdracht of andere afstoting van alle of een deel van de zakelijke activiteiten, bedrijfsmiddelen of aandelen van Troax. Hieronder ook, zonder beperking, in geval van een faillissement of soortgelijke procedure, mits de organisatie waar we persoonsgegevens aan overdragen uw persoonsgegevens niet verwerkt op een andere manier dan is vermeld in dit beleid inzake persoonsgegevens zonder u hierover te informeren en, indien de toepasselijke wetgeving dat vereist, uw toestemming te verkrijgen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Troax is een bedrijf dat wereldwijd actief is. Om u onze producten en services te kunnen aanbieden, moeten we uw persoonsgegevens mogelijk doorgeven aan Troax bedrijven in andere landen. Bedrijven waarvan Troax de eigenaar is bekijken. Persoonsgegevens van personen die woonachtig zijn in een EU-/EER-land worden verwerkt door Troax AB. Alle Troax-bedrijven zijn verplicht de privacypraktijken na te leven die worden gespecificeerd in dit privacybeleid.

Troax.com en cookies

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen we informatie via externe serviceproviders op het gebied van analyses om te analyseren hoe u en andere bezoekers de Troax-site gebruiken en om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de site en de reactietijd. Deze gegevens omvatten onder meer IP-adres, geografische locatie van het apparaat, browsertype, browsertaal, datum en tijd van het verzoek, moment(en) van het bezoek, bekeken pagina's en pagina-elementen (zoals links) waarop u klikt. We kunnen gebruikmaken van cookies, pixeltags en andere soortgelijke hulpmiddelen op onze site of in onze e-mails om ons te helpen dergelijke gegevens te verzamelen en analyseren. 

We gebruiken deze gegevens om op onze website betere en relevantere inhoud te bieden, de effecten van advertenties te meten, problemen op te sporen en op te lossen en uw ervaring op onze website te verbeteren. We kunnen ook één of meer externe serviceproviders inschakelen om namens ons online advertenties te verstrekken. Deze kunnen gebruikmaken van een pixeltag of soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen over uw bezoeken aan de site en deze gegevens gebruiken om u gerichte advertenties te tonen. Lees het cookiebeleid van Troax.

Als u niet wilt dat gegevens met behulp van deze technieken worden verzameld, kunt u ervoor kiezen om deze te weigeren of toe te staan in uw browser. Als u woonachtig bent in de EU/EER of een ander rechtsgebied waarin we uw toestemming moeten verkrijgen voor het gebruik van cookies op onze websites, kunt u de cookie-instellingen beheren op de websites, tenzij speciale cookies vereist zijn om bepaalde kernfuncties van de site mogelijk te maken. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze analysegegevens is ons gerechtvaardigde belang bij inzicht in de manier waarop onze klanten interactie hebben met onze producten en websites, zodat we de gebruikerservaring en functies daarvan kunnen verbeteren.

Analyseservices

Google
We maken gebruik van Google Analytics om statistische gegevens van de website en de demografie, interesses en het gedrag van gebruikers op onze website bij te houden. We maken ook gebruik van Google Search Console om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers onze website vinden en om de zoekmachineoptimalisatie te verbeteren. We maken gebruik van Google Tag Manager om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers van de website. Dit is ook een hulpmiddel om de website gebruikersvriendelijk te maken.

Hotjar
De website van Troax maakt ook gebruik van webanalyses door Hotjar. Hotjar helpt ons gedrag op de website te meten en te evalueren, zoals muisklikken, muisbewegingen, toetsaanslagen (uitgezonderd persoonsgegevens), browse-activiteiten en bezochte pagina's, evenals welke acties zijn ondernomen op de website.

Social media
(Externe) aanbieders van social media verstrekken interactieve plug-ins of social-mediafuncties (als u bijvoorbeeld via Facebook of Google in contact wilt komen met vrienden en hen als contacten wilt toevoegen of om een pagina ‘leuk te vinden’) op Troax-websites of kunnen cookies of andere methoden (zoals webbeacons) gebruiken om informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen. Wanneer social media gebruikmaken van uw informatie is het privacybeleid van die social media van toepassing en we raden u aan deze door te lezen. Social media kunnen gebruikmaken van cookies of andere trackingmethoden voor hun eigen doelen door de informatie over u te gebruiken wanneer u onze website gebruikt samen met de persoonsgegevens die zij mogelijk over u hebben. We kunnen ook analysegegevens van social media verzamelen die ons helpen de effecten van onze inhoud en onze advertenties op social media (zoals weergaven en klikken) te meten.

Personen jonger dan 16 jaar

Onze website richt zich niet op personen jonger dan 16 jaar en we stellen verplicht dat personen jonger dan 16 jaar geen persoonsgegevens verstrekken aan Troax. Indien wij erachter komen dat we persoonsgegevens verzamelen over een persoon die jonger is dan 16 jaar, dan ondernemen we actie om de gegevens zo snel mogelijk te verwijderen.

Foto's

Voor marketingdoeleinden maken we vaak gebruik van foto's op onze website, in onze social media of in gedrukt materiaal. Een foto van een persoon wordt beschouwd als persoonsgegevens en we hebben uw toestemming nodig om foto's van u te publiceren. Bij tentoonstellingen en evenementen wordt u als bezoeker geïnformeerd, dat we foto's nemen en als u niet wilt dat u wordt gefotografeerd, kunt u dat doorgeven aan onze medewerkers. Bij andere soorten fotografie wordt u vooraf om toestemming gevraagd. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, waarna we de afbeeldingen verwijderen, bijsnijden of bewerken, zodat u niet op de foto staat.

Updates in het beleid inzake persoonsgegevens

We kunnen dit beleid inzake persoonsgegevens bijwerken wanneer we nieuwe producten toevoegen, wanneer we ons huidige productaanbod uitbreiden en wanneer technologieën of de wetgeving veranderen. U kunt achterhalen wanneer het beleid inzake persoonsgegevens voor het laatst is gewijzigd via de datum in het document. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziening van het beleid inzake persoonsgegevens aankondigen. We informeren u als dit wezenlijke wijzigingen betreft en wanneer dat wettelijk vereist is, verkrijgen we uw toestemming. Deze kennisgeving wordt verstrekt via e-mail of op de website van Troax en bevat een link naar ons privacybeleid.

Uw rechten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten of als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:  of Troax Group AB, Box 89, 335 04 HILLERSTORP, ZWEDEN. Vermeld in uw bericht uw volledige naam en BSN-nummer. We wijzen u erop dat u een verzoek om informatie over uw persoonsgegevens schriftelijk moet indienen.

Klachten

Als u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instantie. Meer informatie over de lokale instanties vindt u op de volgende link: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_nl