Event Default image

Fastighetsmässan

-

Fastighetsmässan är mötesplatsen som sammanför leverantörer av fastighetslösningar med Stockholms fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltarbolag i syftet att skapa driftsäkra, hållbara och lönsamma fastigheter. FastighetsMässan kan brytas ned i tre större områden som tillsammans skapar en heltäckande och renodlad mötesplats för förvaltningsområdet.

Besök hemsidan för Fastighetsmässan.

TwitterLinkedInFacebookLink

Event details

-

Monter C:04, Kistamässan