Duurzaamheid en veiligheid

Foggy forest ariel view

We zijn al jaren bezig met duurzaamheid en vandaag is dat een goed geïntegreerd onderdeel van onze organisatie. We hebben dit deels gerealiseerd door de invoering van beleidsmaatregelen die betrekking hebben op duurzaamheid en deels door te zorgen voor actieve duurzaamheidswerkzaamheden in overeenstemming met ISO 14001.

De wereldwijde beleidsmaatregelen met betrekking tot duurzaamheid gelden voor alle bedrijven van Troax
binnen de groep en bestaan uit:

» ethische richtlijnen voor de Troax Group;
» beleid ten aanzien van klokkenluiders;
» financiële richtlijnen;
» beleid ten aanzien van kwaliteit en het milieu;
» HR-beleid;
» beleid ten aanzien van gelijkheid.

We volgen de ontwikkeling van duurzaamheidsactiviteiten door de doelen die binnen elk gebied zijn vastgesteld op te volgen. Het is onze ambitie om door te blijven gaan met de ontwikkeling van ons interne duurzaamheidsprogramma, bijvoorbeeld door te blijven investeren in training en met behulp van extra doelen die regelmatig binnen het bedrijf worden opgevolgd.

99% recycleERbaar staal

Troax AB is al sinds 1998 gecertificeerd overeenkomstig ISO 14001. Onze gaaspanelen hebben minimale gevolgen voor het milieu, omdat het product grotendeels wordt gemaakt van recycleerbaar staal. Het nieuwe eindproduct is 99% recycleerbaar, wat betekent dat producten van Troax die aan het einde van hun levensduur zijn, worden gerecycleerd en er weer nieuwe stalen producten van worden gemaakt.

Steel mesh opanels.

Vermindering van het gebruik van materiaal

We werken voortdurend aan de vermindering van het gebruik van materiaal (staal en energieverbruik) door het productieproces te optimaliseren.

Troax sign

Veranderingen voor de toekomst

In 2018 stapte de productie-eenheid in Hillerstorp over van aardgas op biogas, wat beter is voor het milieu. Hiermee hebben we onze CO2-emissies teruggebracht met 5320 ton.

Father with child looking out of window

WERELDWIJDE DOELEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Op basis van de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling hebben we drie belangrijke gebieden gedefinieerd waarop we ons richten bij onze duurzaamheidsactiviteiten. Ze ondersteunen tevens de strategische doelen en focus van Troax:

FOCUSGEBIED 1: GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

Duurzame, betrouwbare en hernieuwbare energie en schone brandstoffen zijn een vereiste om de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd het hoofd te kunnen bieden. Een groot deel van onze uitstoot aan broeikasgassen zijn het gevolg van de extractie, de transformatie en het gebruik van fossiele energie. Oplossingen voor hernieuwbare energie worden echter steeds goedkoper, betrouwbaarder en efficiënter.

FOCUSGEBIED 2: GOEDE WERKOMSTANDIGHEDEN

Een goede gezondheid is van fundamenteel belang voor mensen om hun volledige potentieel te kunnen realiseren en bij te dragen aan de ontwikkeling van de maatschappij. De Troax-bedrijven richten zich op het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Als productiebedrijven vinden we het belangrijk, dat we het risico op ongelukken en werkgerelateerd letsel verminderen. Binnen de Troax Group heeft elk bedrijf de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkplek die voldoet aan de lokale regelgeving.

FOCUSGEBIED 3: BEDRIJFSETHIEK

Een vredige samenleving en vrijwaring van geweld zijn zowel een doel als een middel om duurzame ontwikkeling te bereiken. Inclusieve, verantwoordelijke en eerlijke instellingen vormen de basis voor goed bestuur zonder conflicten, corruptie en geweld. De manier waarop Troax bedrijfsethiek ziet, is samengevat in twee documenten: de ethische richtlijnen van de groep en het beleid ten aanzien van klokkenluiders.

Downloads

Naam Sort descending Categorie Typ Segment
Certificate - ISO 14001_EN.pdf
Categorie
Certificates
Typ
Document
Segment
Download
Certificate - ISO 9001_EN.pdf
Categorie
Certificates
Typ
Document
Segment
Download
Policy - Troax Environmental Policy_EN.pdf
Categorie
Documents
Typ
Document
Segment
Download
Policy - Troax Quality policy_EN.pdf
Categorie
Documents
Typ
Document
Segment
Download
REACH and RoHS – Declaration of compliance_EN.pdf
Categorie
Documents
Typ
Document
Segment
Download
Statement - UPS Carbon neutral Emission - Jan-Dec 2021.pdf
Categorie
Certificates
Typ
Document
Segment
Download
Troax Duurzaamheidsrapport_EN.pdf
Categorie
Brochures
Typ
Document
Segment
Download