VERKSAMHET

Header image

SÄKERHET I ALLA LED

Grundbulten i Troax verksamhet är att skydda människor, egendom och processer med hjälp av produkter och lösningar inom maskinskydd, lager och förråd. Allt vi gör bygger på stort kundfokus, respekt för våra medmänniskor och gränsöverskridande samarbeten. 

Affärsmodell

Troax är en ledande global leverantör av områdesskydd för inomhusanvändning inom marknadsområdena maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar. Samtliga nätpanelslösningar är metallbaserade. Vi erbjuder produkter av högsta kvalitet och funktionalitet med hjälp av automatiserade och miljövänliga produktionsprocesser. Bolaget erbjuder konkurrenskraftiga och flexibla modulsystem för lageravdelning samt nätväggar och maskinskydd som följer lagar och regleringar. Troax strävar alltid efter att agera snabbt och professionellt utifrån kundernas behov. För oss är det viktigt att vara både en lokal och global partner som erbjuder tillförlitlighet, expertis, service och support.

A diagram showing Troax segments: Machine guarding 65%, Warehouse partitioning 21% and Property protection 14%.
Blue Troax mesh panel
Troax machine guarding

MASKINSKYDD

Vi tillhandahåller stålpaneler av hög kvalitet för flexibla lösningar och maximal säkerhet.
Warehouse partitioning

LAGER

Vi erbjuder unika kombinationer för anpassade lösningar för att passa alla specifika behov och krav.
Property protection, storage

FÖRRÅD

Anpassningsbara lösningar för unika förvaringsutrymmen, utformade för att passa och säkra dina förvaringsbehov.

KUNDFOKUS
RESPEKT 
SAMARBETE

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och hela vår företagskultur. Vi är lyhörda och engagerar oss för att sätta kunden i centrum. För oss är det centralt att erbjuda lösningar, produkter och service av högsta kvalitet. Troax är också ett bolag som bryr sig om människor på ett djupare plan. Därför agerar vi alltid med etik, integritet och professionalism som ledstjärnor. Vi lägger stor vikt vid samarbete mellan kollegor, kunder och leverantörer. 

Two persons meeting in a conference room.
Two women at a production site.

MÄNNISKOR

Skydda människor från produktionsmaskiner i automatiserade miljöer.

A man carrying a mesh panel suitable for property protection and storage

EGENDOM

Skydda föremål på lager och i bostadsområden genom säker förvaring. 

A man standing by a Troax machine guarding.

PROCESSER

Skydda känsliga processer mot mänsklig påverkan genom åtkomstkontroll.

Troax Safety Center flower.

TESTNING PÅGÅR

Troax har en egen produktutvecklingsavdelning, Troax Safety Center, som tillsammans med övriga avdelningar ständigt arbetar för att optimera våra produkter och systemlösningar. Här har vi samlat all vår kunskap och erfarenhet för att ständigt kunna ligga steget före alla andra i vår bransch. Samtliga produkter genomgår omfattande tester för att upprätthålla en så hög standard som möjligt.

MADE IN THE WORLD 

Troax största och viktigaste produktionsenhet finns i Hillerstorp, Sverige. Det är en högautomatiserad och på många sätt branschledande fabrik. Härifrån styr vi produktionen utifrån kundorders och tillämpar Lean production samt en enkel och integrerad produktionsprocess. 

One of Troax production lines

Troax strävar hela tiden efter att öka effektiviteten och förbättra produktionsprocessen och logistikstrukturen. Vi gör kontinuerliga investeringar för att öka vår kapacitet, förkorta leveranstider och förbättra flexibiliteten för kunderna. I Hillerstorp produceras över 1 000 000 meter metallbaserade nätpaneler varje år. Utöver Hillerstorp har Troax även produktionsenheter i Birmingham (UK), Shanghai (Kina), Bulciago (Italien), Chicago (USA) och Sroda (Polen). 

Läs mer

Troax production units in the world, map
The forest in Hillerstorp, Sweden, surrounding the Troax factory.

TROAX TAR ANSVAR

Ärlighet, integritet och juridisk efterlevnad är en betydelsefull del av vår företagskultur och i vårt arbete i vardagen. Vår målsättning är att arbeta hållbart och långsiktigt med våra miljömål och att följa upp dessa. Vi skyddar människor, egendom och processer, men också planeten.

GEOGRAFISK UTVECKLING

Troax business area - Nordics

Norden

Troax finns representerade i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vår huvudsakliga produktionsenhet och huvudkontor ligger i Hillerstorp, Sverige.

Business area - Continental Europe

Kontinentaleuropa

Utöver Norden och Storbritannien finns Troax representerat i stora delar av Kontinentaleuropa. Under 2014 förvärvades Satech, den ledande leverantören av nätpanelslösningar i Italien. Försäljningsvolymen som levereras till Kontinentaleuropa produceras i första hand vid produktionsenheten i Hillerstorp, Sverige och Satechs volymer i Bulciago, Italien. Förvärvet av Natom Logistic gör också att vi har en stark position i Polen och har stärkt vårt totalerbjudande inom näthyllsystem och nätavdelare. 

Troax business area - UK

Storbritannien

Troax är representerat i Storbritannien och på Irland. Produkter som säljs i Storbritannien produceras vid produktionsenheterna i Birmingham i Storbritannien och Hillerstorp i Sverige.

Troax business area - North America

Nordamerika

I Nordamerika finns Troax i USA och Kanada. Under 2016 förvärvades Folding Guard, som är en av de ledande leverantörerna av nätpaneler i USA. Två år senare, 2018, startade Troax Inc. produktion i Chicago, USA.

Troax business area - New markets

Nya marknader

Våra nya marknader är övriga världen inklusive samtliga distributörer. Huvuddelen av försäljningsvolymen produceras vid produktionsenheten i Hillerstorp, Sverige.

Troax customers 2020

Kunder

Troax har en bred och varierad kundbas på cirka 10 000 kunder som omfattar flera internationella storföretag. Troax nyckelkunder är bland annat återförsäljare, integratörer, OEM-aktörer och slutkunder.


FINANSIELLA MÅL

 

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT
Vårt mål är att överträffa tillväxten inom våra marknader genom organisk tillväxt, kompletterat med selektiva förvärv.

LÖNSAMHET

Vårt mål är att ha en rörelsemarginal som överstiger 20%.

Dices

KAPITALSTRUKTUR
Nettoskulden i relation till EBITDA, exklusive tillfälliga avvikelser, ska inte överstiga 2,5 gånger.

UTDELNINGSPOLICY
Vårt mål är att betala ca 50% av nettovinsten i utdelning. Utdelningsförslaget ska beakta vår långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position och investeringsbehov..

Cylinders in a staple.