Försäljnings- och leveransvillkor

Unfocused details

Plockad, packad och klar för leverans

Våra lokala säljbolag stöttas av dagliga leveranser från världens största lager för nätpaneler, vid Troax produktionsanläggningar i Sverige, Storbritannien, Italien och Kina. De flesta leveranser skickas direkt till våra kunder och vi har också strategiskt placerade distributionscenter i Europa, USA och Asien.

Försäljningsvillkor

Troax’ försäljningsvillkor överensstämmer med Orgalime S 2012. För att få en kopia av försäljningsvillkoren, skicka e-post till info.se@troax.com.

Garanti

Produkter tillverkade av Troax omfattas av 2 års garanti. Troax tillhandahåller en rad produkter av andra märken. Dessa produkter omfattas av respektive tillverkares garantivillkor. Exempelvis omfattas brytare vanligen av 1 års garanti.
 

Leveransvillkor

Transport

 • Leverans sker på veckodagar, på normala arbetsdagar för respektive destinationsland. 
 • Leverans görs med bakgavellyft i Sverige (högst 7 lastmeter) och med trailer/container till övriga länder. 
 • Extra kostnader kan förekomma om mottagaren inte finns på plats eller inte kan lasta av materialet inom 1 timma efter fordonets ankomst. Det samma gäller om det inte går att nå destinationen med standardfordon (låga broar, miljözoner etc.). 
 • Leverans sker vanligen enligt leveransvillkor DAP Incoterms 2010 – Delivered At Place, namngiven destination (leverans till destination, exklusive importdeklaration, moms, tullavgifter och eventuella lokala skatter och avgifter). Vid avhämtning erbjuder vi leveransvillkor EXW Incoterms 2010 – Ex Works, namngiven plats (inklusive lastning på ankommande fordon men exklusive exportdeklaration). Vid sjöfrakt tillämpar vi DAP, CFR, CIF Incoterms 2010.
 • Andra Incoterms kan vara tillämpliga, beroende på acceptans av Troax logistikavdelning 
 • DDP och FCA accepteras inte
 • Lämna alltid eventuell tillämplig mäklarinformation för destinationslandet och övrig erforderlig information, som importlicensnummer etc.

Skador

 • Synliga skador måste noteras på fraktsedeln (eller på handdator, om transportörens fraktsedel är i detta format) som transportören tillhandahåller, innan materialet mottas.
 • Dolda skador måste rapporteras inom sju kalenderdygn efter att materialet mottagits. Senare inkomna anspråk beaktas inte.
 • Material som rapporterats som skadat måste behållas vid kundens anläggning och/eller returneras för kontroll. Konsultera din lokala Troax-kontakt beträffande tillvägagångssätt vid eventuell skada.

Allmänt

 • Notera eventuella saknade kollin/paket på den fraktsedel transportören tillhandahåller. Inga senare anspråk kan göras utan skriftliga kommentarer. Saknat material, förseningar och skador regleras genom NSAB2015 för de nordiska länderna och genom CMR-konventionen för resten av världen. 
 • Kunden ansvarar för avlastning av gods samt för skaderisk vid avlastning, i enlighet med våra angivna leveransvillkor. 
 • Kostnader som uppkommer under transport, vilka är utanför vår kontroll, kommer att faktureras vidare, som, i tillämpliga fall, tullinspektion eller förseningskostnader för importklarering.

Vill du kontakta oss?
Du hittar kontaktuppgifter för säljpersonalen vid ditt lokala säljkontor här.

Downloads

Namn Sortera fallande Kategori Type Segment
Orgalime S 2012_EN
Kategori
Documents
Type
Document
Segment
Ladda ner
Orgalime S1 14_EN
Kategori
Documents
Type
Document
Segment
Ladda ner
Sales and delivery terms_EN.pdf
Kategori
Documents
Type
Document
Segment
Ladda ner