Försäljnings- och leveransvillkor

Unfocused details

Plockad, packad och klar för leverans

Våra lokala säljbolag stöttas av dagliga leveranser från världens största lager för nätpaneler, vid Troax produktionsanläggningar i Sverige, Storbritannien, Italien och Kina. De flesta leveranser skickas direkt till våra kunder och vi har också strategiskt placerade distributionscenter i Europa, USA och Asien.

Försäljningsvillkor

Troax’ försäljningsvillkor överensstämmer med Orgalime S 2012. För att få en kopia av försäljningsvillkoren, skicka e-post till info.se@troax.com.

Garanti

Produkter tillverkade av Troax omfattas av 2 års garanti. Troax tillhandahåller en rad produkter av andra märken. Dessa produkter omfattas av respektive tillverkares garantivillkor. Exempelvis omfattas brytare vanligen av 1 års garanti.
 

Leveransvillkor

Transport

 • Leverans sker på veckodagar, på normala arbetsdagar för respektive destinationsland. 
 • Leverans görs med bakgavellyft i Sverige (högst 7 lastmeter) och med trailer/container till övriga länder. 
 • Extra kostnader kan förekomma om mottagaren inte finns på plats eller inte kan lasta av materialet inom 1 timma efter fordonets ankomst. Det samma gäller om det inte går att nå destinationen med standardfordon (låga broar, miljözoner etc.). 
 • Leverans sker vanligen enligt leveransvillkor DAP Incoterms 2010 – Delivered At Place, namngiven destination (leverans till destination, exklusive importdeklaration, moms, tullavgifter och eventuella lokala skatter och avgifter). Vid avhämtning erbjuder vi leveransvillkor EXW Incoterms 2010 – Ex Works, namngiven plats (inklusive lastning på ankommande fordon men exklusive exportdeklaration). Vid sjöfrakt tillämpar vi DAP, CFR, CIF Incoterms 2010.
 • Andra Incoterms kan vara tillämpliga, beroende på acceptans av Troax logistikavdelning 
 • DDP och FCA accepteras inte
 • Lämna alltid eventuell tillämplig mäklarinformation för destinationslandet och övrig erforderlig information, som importlicensnummer etc.

Skador

 • Synliga skador måste noteras på fraktsedeln (eller på handdator, om transportörens fraktsedel är i detta format) som transportören tillhandahåller, innan materialet mottas.
 • Dolda skador måste rapporteras inom sju kalenderdygn efter att materialet mottagits. Senare inkomna anspråk beaktas inte.
 • Material som rapporterats som skadat måste behållas vid kundens anläggning och/eller returneras för kontroll. Konsultera din lokala Troax-kontakt beträffande tillvägagångssätt vid eventuell skada.

Allmänt

 • Notera eventuella saknade kollin/paket på den fraktsedel transportören tillhandahåller. Inga senare anspråk kan göras utan skriftliga kommentarer. Saknat material, förseningar och skador regleras genom NSAB2015 för de nordiska länderna och genom CMR-konventionen för resten av världen. 
 • Kunden ansvarar för avlastning av gods samt för skaderisk vid avlastning, i enlighet med våra angivna leveransvillkor. 
 • Kostnader som uppkommer under transport, vilka är utanför vår kontroll, kommer att faktureras vidare, som, i tillämpliga fall, tullinspektion eller förseningskostnader för importklarering.

Vill du kontakta oss?
Du hittar kontaktuppgifter för säljpersonalen vid ditt lokala säljkontor här.

Downloads

Namn Sortera stigande Kategori Type Segment
Sales and delivery terms_EN.pdf
Kategori
Documents
Type
Document
Segment
Ladda ner
Orgalime S1 14_EN
Kategori
Documents
Type
Document
Segment
Ladda ner
Orgalime S 2012_EN
Kategori
Documents
Type
Document
Segment
Ladda ner