Historia

Troax 1955

FRÅN TYNGEL TILL VÄRLDEN  

Berättelsen om Troax började i ett hönshus i den småländska byn Tyngel. Fyra bondpojkar blev entreprenörer och gav sig ut på en resa som har gjort Troax till ett globalt företag med verksamhet över hela världen. Följ historien från 1955 till idag och in i framtiden. 

DRÖMMAR SOM STARTADES I ETT HÖNSHUS

De fyra bondpojkarna Erik, Folke, Helge and Sven Axelsson föddes som optimister. Optimism är en nödvändig egenskap hos alla lantbrukare, men det var särskilt viktigt under efterkrigstiden. På den tiden föddes de flesta in i det hårda lantbrukarlivet, men i hemlighet ville de fyra bröderna göra något annat med sina liv. Under 1955 sådde de ett nytt frö som skulle växa långt utanför åkermarkerna i Tyngel. Bolaget Axo Järn och Metall såg dagens ljus.

De förvandlade inte bara hönshuset till en verkstad, de förvandlade drömmar till verklighet.

STORA SAKER ÄR SMÅ I BÖRJAN

Under mitten av 1960-talet tillverkade bröderna stålprodukter såsom köksmöbler och tvättkorgar. Sortimentet bestod också av varuvagnar och nätavskiljare för källare och vindsutrymmen. Det sistnämnda segmentet är idag en bärande del av Troax. 

Troax storage

TRO + AX
= TROAX

Lars Troedsson, en stadsbo från Stockholm, såg en framtid tillsammans med bondpojkarna Axelsson. Under 1965 bildades säljbolaget Troax. Namnet är alltså en sammansättning av Troedsson och Axelsson.

Bolagen genom tiderna:

1955    Axo Järn och Metall 
1964    Axo Metall AB 
1965    Troax Försäljnings AB 
1983    Troax Axo AB 
1997    Gunnebo Troax AB 
2011    Troax AB 
2015     Troax AB + Troax Group AB

Troax 2020

FRAMGÅNGEN LÅG PÅ LAGER

För många människor präglades 1970-talet av Vietnam-kriget, utsvängda jeans och disco, men i Småland var tankarna på en helt annan plats. Under början av decenniet tog Troax steget ut i Skandinavien och steget in i lagerlokaler och garage med ett helt nytt produktsortiment.

Warehouse partitioning site with Troax products.
Troax 1985

Två blev en

I takt med att Troax växte ökade också behovet på tydligare struktur och ansvarsfördelning. Lösningen blev att slå ihop produktion och försäljning till ett bolag, Troax Axo. Gnosjö-Börsen AB förvärvade Troax AB under 1983.    

Troax products at an automotive production line.

Maskinskydd såg dagens ljus

Under 1990-talet började tillverkningsindustrin och bilindustrin i synnerhet att automatisera produktionen i allt större utsträckning. Det medförde ett kraftigt ökat behov av modernt maskinskydd. Troax ledde vägen och lade då också grunden för det som skulle bli en helt egen nivå inom industriell säkerhet. 

Globes, Gunnebo-Troax, For a safer world

Gunnebo och Troax

Mellan 1994 och 2010 var Troax en del av Gunnebo Group, idag en global leverantör av säkerhetsprodukter inom kontanthantering, säker förvaring, tillträdeskontroll och integrerad säkerhet. Under 1997 ändrade vi också vårt namn till Gunnebo Troax AB. Gunnebo avyttrade Troax 2010 i ljuset av sin nya strategi. Sedan den dagen är vårt namn Troax.

Troax, Nasdaq, Times Square

Från bondgården till börsen

Troax tog ett strategiskt viktigt steg under 2015 då koncernen introducerades på Nasdaq Stockholm. Vid den tiden hade Troax blivit en global marknadsledare inom områdesskydd, vilket också gjorde att vi hade goda förutsättningar att stärka vår marknadsposition ytterligare. Genom att notera Troax på Nasdaq Stockholm fick vi bättre möjligheter att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar. Idag finns Troax på 6 kontinenter och är representerade i fler än 40 länder. Resten är som man brukar säga – historia.