Troax Innovation Center

Blueprint
Allting börjar med en idé

Världen förändras ständigt. Politik, ekonomi, teknik och naturligtvis vårt verksamhetsområde: Lösningar för att hålla människor, processer och egendom säkra. Vår kärnidé är att förändras och utvecklas tillsammans med världen, samtidigt som vi vill göra det på Troax’ sätt, och vi vill utveckla, ta fram och skapa nya innovationer. För att fortsätta våra globala framgångar som marknadsledade, utförs forskning och utveckling vid Troax Innovation Center.

Vi vill göra det på Troax’ sätt

Världen förändras ständigt. Politik, ekonomi, teknik och naturligtvis vårt verksamhetsområde: Lösningar för att hålla människor, processer och egendom säkra. Vår kärnidé är att förändras och utvecklas tillsammans med världen, samtidigt som vi vill göra det på Troax’ sätt, och vi vill utveckla, ta fram och skapa nya innovationer. För att fortsätta våra globala framgångar som marknadsledade, utförs forskning och utveckling vid Troax Innovation Center. 

Speed Bolt

Samarbete för en säkrare framtid

Innovation har varit en viktig del av Troax i många år. Att utveckla och innovera nya produkter, detaljer och lösningar, och att kunna erbjuda den högsta kvaliteten och de mest innovativa funktionerna på marknaden. I allt vi gör vill vi ta vår innovationsanda ett steg längre, och vi vill göra våra kunder, säljare och medarbetare världen runt medvetna om att vi erbjuder hela processen inom vår organisation.

 

Troax Innovation Center är en plats där idéer kan utvecklas till innovationer, och vår målsättning är att tillverka världsledande produkter för att fortsätta växa och utvecklas över tid.

Man and child

”Vi vill göra världen säker. Våra produkter har utvecklats omsorgsfullt och noggrant, med kapacitet att klara rigorösa tester vid vårt eget testcenter. Vi vill säkerställa våra produkters säkerhet och kvalitet.”

– Tobias Franzén, ansvarig för forskning och utveckling vid Troax

Vår innovationscirkel

Återkoppling från marknaden –> Forsknings- och utvecklingsarbete –> Introduktion av innovationer som nya produkter –> Återkoppling från marknaden

Impact test results displayed on a laptop.

Sätta standarder

Vi ingår i standardkommittéen, vilket innebär att vi kan bidra till, främja och utveckla standarderna, i stället för att bara följa dem. Detta innebär att vi på Troax arbetar på en högre nivå, med större ansvar. 

Troax Panels

Downloads

Namn Sortera fallande Kategori Type Segment
Brochure - Innovation Center_EN.pdf
Kategori
Brochures
Type
Document
Segment
Ladda ner