Default image

Investerare

Thomas Widstrand

Investerarsidorna på troax.com ska innehålla all offentliggjord finansiell information samt bidra med information och verktyg som underlättar för våra investerare. Vi hjälper gärna till för att du ska förstå vår verksamhet och våra resultat. Tveka inte med att kontakta oss om du saknar någon information eller om du har tips på förbättringar.

Om Troax Group 2021 

Thomas Widstrand, President and CEO
Thomas Widstrand
President and CEO