Troax_WP_vy1.jpg

Lock Options

Häng- och cylinderlås är de vanligaste låsalternativen för lager-och industriväggar. Men i vissa fall behöver man kontrollera åtkomsten till vissa områden i en byggnad med hjälp av ett brick-, kod-eller kortsystem. Då är våra standardalternativ Abloy EL460 eller ett elektromagnetiskt lås. Om utrymning från insidan är den viktigaste faktorn, skall du välja mellan ett panikbeslag, Abloy EL460, och dörrvred och handtag, som alla tre har olika egenskaper.

More Partition Systems

Vill du veta mer?
Magnus Wennblom
Magnus Wennblom
Innesäljare, Lager och Förråd, södra Sverige
Anders Johansson
Anders Johansson
Kundansvarig säljare, Maskinskydd & Lager, Syd
Portrait of a person
Stefan Thorén
Kundansvarig säljare, Maskinskydd & Lager, Stockholm, Mitt & Nord