Maskinsäkerhet

Impact test results displayed on a laptop.

Kvalitetstestning förbättrar säkerheten

Troax maskinskydd erbjuder säkerhet för människor och maskiner. Det innebär att det är viktigt att ni känner er säkra när ni använder våra produkter. Vi testar våra system för att säkerställa deras funktion och vår internationellt välkända kvalitet.

Våra maskinskyddssystem är konstruerade och tillverkade i enlighet med kraven EU:s maskindirektiv 2006/42/EG, USA:s ANSI-/RIA-standarder och Kanadas CSA-standarder. Information om kraven för skyddsanordningar för maskiner finns i dokumentet Utdrag ur maskindirektivet. I detta dokument anges exempelvis att skydd om möjligt ska skydda mot föremål eller material som slungas ut från maskinen.

Troax quality symbol, Quality Assured.Kvalitetstestning

Vår utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt med att optimera våra produkter och systemlösningar. Paneler, stolpar och fästen testas i enlighet med rekommendationerna för slagtestning den reviderade standarden ISO 14120. Testerna utförs genom att vikter, motsvarande en slagenergi från 309 upp till hela 2 000 joule, får falla och träffa skyddsanordningen. Till exempel motsvarar slagenergi på 1 600 joule 100 kg som träffar skyddsanordningen i en hastighet av 20 km/h.

Alla testade system, stolpar och paneler märks med symbolen ”Quality Assured”

Alla system och paneler är testade. Resultaten finns i våra testrapporter, som visar vilken typ av panel, stolpe och fäste som testats. Produktinformationen visar hur stor kraft som produkten har utsatts för och hur mycket slagenergi den klarar av. 

ISO-standarder och normer

Sedan 2007 har Troax deltagit aktivt i flera nationella och internationella standardkommittéer för att förbättra och förtydliga rekommendationerna i standarder och normer. Vi följer EN- och ISO-standarder för att konstruera och utforma säkra produkter. Du kan läsa mer om de standarder som är tillämpliga för maskinskyddssystem i dokumentet ISO-standarder för maskinskydd.

CE-märkning för maskinskyddssystem

Maskinskyddssystem ska vara CE-märkta, liksom själva maskinerna. Stolpar, paneler och fästen betraktas som maskinskyddssystem när de är monterade runt maskinen. Endast då kan maskinskyddssystemet CE-märkas, vilket vanligen görs vid en slutlig inspektion på plats. Tillsammans med våra produkter tillhandahåller vi också en försäkran om överensstämmelse, vilken kan användas som grund för CE-märkning.


För att en del av en maskinskyddscell ska kunna CE-märkas, måste en riskbedömning utföras. Om du har för avsikt att själv utföra riskbedömningen (vilket kan vara tämligen komplicerat), rekommenderar vi att du läser ISO/TR 14121-2: 2012 Maskinsäkerhet – Riskbedömning – Del 2: Praktisk vägledning och exempel på metoder.

Bruksanvisningar

Varje leverans innefattar tydliga bruksanvisningar och monteringsanvisningar, som underlättar monteringen av vårt system på plats.

TEST
CENTER

Troax Test Center är hjärtat av vår verksamhet. Här går våra produkter igenom rigorösa tester för att hålla en hög standard. Vår testmetod är certifierad av TÜV Rheinland, som validerar säkerheten för produkter och tjänster för att skydda människor från faror.

Läs mer

Pendulum in front of a polycarbonate panel.

Downloads

Namn Sortera fallande Kategori Type Segment
Brochure - Instructions for use_EN.pdf
Kategori
Brochures
Type
Document
Segment
Ladda ner
Brochure - Machine guarding_SE
Kategori
Broschyrer
Type
Document
Segment
Maskinskydd
Ladda ner
Brochure - Quickguard_EN.pdf
Kategori
Brochures
Type
Document
Segment
Ladda ner
Brochure - Safety Guide_EN.PDF
Kategori
Brochures
Type
Document
Segment
Machine Guarding
Ladda ner
Broschyr - Guide till ett säkert maskinskydd_SE
Kategori
Broschyrer
Type
Document
Segment
Maskinskydd, Clone of Maskinskydd
Ladda ner
Excerpt from the machinery directive_EN.pdf
Kategori
Documents
Type
Document
Segment
Ladda ner
ISO Standards_EN.pdf
Kategori
Documents
Type
Document
Segment
Ladda ner