PERSONUPPGIFTSPOLICY

Unfocused details

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Din integritet är viktig för Troax. Denna personuppgiftspolicy innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, använder våra formulär, besöker våra sociala medier, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller registrerar dig i vårt CRM-system. Personuppgifter är all information där du kan identifieras genom uppgifter om dig eller foton på dig.

Personuppgifter som behandlas

Vi sparar dina kontaktuppgifter i vårt CRM-system när du fyller i våra formulär på troax.com och när du lämnar kontaktuppgifter till oss vid personlig kontakt. Vi sparar även dina kontaktuppgifter när du registrerar dig för Configura Light.

Marknadsföring via e-post

Om du ger ditt samtycke, använder vi dina kontaktuppgifter i syfte att skicka information till dig om Troax och våra produkter, säkerhetsinformation eller ändringar av denna personuppgiftspolicy. Den rättsliga grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda länken längst ned i våra nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för behandling av dessa data i marknadsföringssyfte är vårt berättigade intresse av att enbart skicka e-post till personer som har gett sitt samtycke.

Service och support

När du har kontakt med vår personal via e-post eller telefon, online eller personligen, samlar vi in personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och övrig kontaktinformation. Är du kund hos oss registrerar vi dina köp för att kunna ge relevant service och support. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter i dessa syften är Troax berättigade intresse av att tillhandahålla kvalitativ service och support. Den rättsliga grunden för behandling av dessa data i vårt CRM- och ordersystem är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla service. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke beträffande data som sparats i våra system. 

Tjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter

Troax använder tjänster från tredje part, som Mailchimp och DataValidation, när vi skickar ut nyhetsbrev via e-post. Genom Mailchimp spåras aktiviteter som är kopplade till denna e-post, till exempel om e-postmeddelandena öppnats, om mottagarna klickat på länkar i e-postmeddelandena och om webbplatsen besökts efter att mottagarna klickat på dessa länkar. Vi använder dessa data för att analysera hur stort engagemang vår e-post ger. DataValidation är en tjänst som validerar e-postadresser före ett e-postutskick för att sortera bort felaktigheter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda länken längst ned i våra e-postmeddelanden. Den rättsliga grunden för behandling av dessa data i marknadsföringssyfte är vårt berättigade intresse av att enbart skicka e-post till personer som har gett sitt samtycke.

När du registrerar dig för vårt ritprogram Configura Light, skapas ett konto med de kontaktuppgifter du angav i vårt formulär på troax.com. Dessa uppgifter behövs för att du som kund ska få licens för programmet. Kontaktuppgifterna registreras även hos Configura Sverige AB. Dina kontaktuppgifter kommer att raderas när du inte längre är en aktiv användare.

Vi kan lämna ut personuppgifter gällande dig till andra om vi har ditt giltiga samtycke till att göra det, för att efterleva en giltig kallelse inför domstol, rättsorder, domstolsorder, rättslig process eller annan juridisk skyldighet, för att verkställa något/någon av våra villkor eller regler, eller i den omfattning det är nödvändigt för att söka juridisk gottgörelse eller försvara rättsliga krav. Vi kan också överföra dina personuppgifter till ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av Troax verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte tillåts behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna personuppgiftspolicy utan att meddela dig om detta, och, om så krävs enligt gällande lagar, inhämta ditt samtycke.

Överföring av personuppgifter

Troax är ett globalt företag. För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till Troax-företag i andra länder.  Visa Troax-ägda företag.  Personuppgifter för personer som är bosatta i ett land inom EU/EES behandlas av Troax AB. Alla Troax-företag är skyldiga att följa de sekretessregler som anges i denna personuppgiftspolicy.

Troax.com och cookies

För att analysera hur du och andra besökare navigerar på Troax webbplats och för att kunna sammanställa insamlad statistik för webbplatsanvändning och svarsfrekvens, samlar vi in information med hjälp av tredje parts analystjänstleverantörer, när du besöker vår webbplats. Denna information innefattar IP-adress, enhetens geografiska plats, typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och klockslag för begäran, varaktighet för besök, visade sidor samt sidelement (som länkar) som du klickar på. Vi kan använda cookies, pixeltaggar och andra liknande verktyg på vår webbplats eller i våra e-postmeddelanden för att hjälpa oss att samla in och analysera sådan information. 

Vi använder denna information för att tillhandahålla bättre och mer relevant innehåll på vår webbplats, för att mäta annonsers genomslagskraft, för att identifiera och åtgärda problem samt för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi kan också anlita en eller flera tredjepartsleverantörer av tjänster för att tillhandahålla onlineannonsering för vår räkning. De kan använda pixeltaggar eller annan liknande teknik för att samla in information om dina besök på webbplatser och de kan använda den informationen för att skicka riktade annonser till dig. Läs Troax’ riktlinjer för cookies.

Om du inte vill att information ska samlas in med dessa tekniker, kan du välja att avvisa eller acceptera dem i din webbläsare. Om du är bosatt i EU/EES, eller i någon annan jurisdiktion där det krävs att vi inhämtar ditt samtycke för att använda cookies på våra webbplatser, har du möjlighet att hantera cookieinställningar på webbplatserna, förutom då särskilda cookies krävs för att möjliggöra kärnfunktioner på webbplatsen. 

Den rättsliga grunden för att behandla denna analytiska information är vårt berättigade intresse av att förstå hur våra kunder interagerar med våra produkter och webbplatser, så att vi kan förbättra användarupplevelsen och funktionerna hos dessa.

Analystjänster

Google
Google Analytics används för att spåra webbplatsstatistik och användarnas demografi, intressen och beteende på vår webbplats. Vi använder även Google Search Console för att bättre förstå hur våra webbplatsbesökare hittar vår webbplats och för att förbättra vår sökmotoroptimering. Google Tag Manager används för att förstå beteendet hos webbplatsens besökare och är ett verktyg för att göra webbplatsen användarvänlig.

Hotjar
Troax webbplats använder också Hotjar-webbanalys. Hotjar hjälper oss att mäta och utvärdera beteende gällande webbplatsanvändning, som musklick, musrörelser, knapptryckningar (exklusive personlig information), bläddringsaktivitet och besökta sidor samt vilka åtgärder som vidtagits på webbplatsen.

Sociala medier
Tredje parts sociala medier tillhandahåller interaktiva plugin-program eller funktioner för sociala medier (till exempel för att du ska kunna ansluta till Facebook eller Google för att hitta vänner att lägga till som kontakter eller för att ”gilla” en sida) på Troax webbplatser, eller kan använda cookies eller andra metoder (som web beacon) för att samla in information om din användning av vår webbplats. När sociala medier använder dina uppgifter är det personuppgiftspolicyn för det sociala mediet som gäller, och vi uppmanar dig att läsa igenom den. Sociala medier kan använda cookies eller andra spårningsmetoder för egna syften, genom att använda informationen om hur du använder vår webbplats tillsammans med de personuppgifter de kan ha om dig. Vi kan också inhämta analysdata från sociala medier som hjälper oss att mäta genomslagskraften hos vårt innehåll och våra annonser på sociala medier (exempelvis visningar och klick).

Personer yngre än 16 år

Vår webbplats riktar sig inte till individer yngre än 16 år, och vi kräver att personer yngre än 16 år inte lämnar personuppgifter till Troax. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter om en person yngre 16 år, vidtar vi åtgärder för att ta bort denna information så snart som möjligt.

Fotografier

Vi vill gärna använda bilder i marknadsföringssyfte på vår hemsida, i våra sociala medier och i tryckt material. Ett fotografi på en person räknas som en personuppgift och vi behöver ditt samtycke för att publicera bilder på dig. På mässor och evenemang informeras du som besökare om att vi fotograferar. Meddela vår personal om du inte vill vara med på bild. När det gäller övrig fotografering blir du tillfrågad före fotografering. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och då raderar vi bilderna, beskär eller gör annan redigering för att du inte ska synas på fotografier.

Uppdatering av personuppgiftspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi lägger till nya produkter, när vi utökar våra aktuella erbjudanden samt när teknik eller lagstiftning förändras. Du kan se när personuppgiftspolicyn senast reviderades genom att kontrollera datum i dokumentet. Ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av personuppgiftspolicyn. Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga och när gällande lag kräver det inhämtar vi ditt samtycke. Detta meddelande ges via e-post eller på Troax webbplats, med länkar till vår personuppgiftspolicy.

Dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter, eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig på följande adress:  , eller på Troax Group AB, Box 89, 335 04 HILLERSTORP, SWEDEN. Ange ditt fullständiga namn och personnummer. Observera att du måste skriva en förfrågan om att få information angående dina personuppgifter.

Klagomål

Om du har klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet. Du hittar mer information om de lokala myndigheterna på följande länk: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en