Press

Thomas Widstrand

Troax-nyheter

Läs våra interimsrapporter, pressmeddelanden och företagsnyheter.

Rapid Fix - snabbare och starkare

2020/11/30 11:00 CET

Rapid Fix är ett klickfästesystem som nu blivit ännu bättre med en betydligt minskad monteringstid vid installation. En minut sparas på varje installerad panel.

- Vi har ersatt tidskrävande skruvar med en ny, innovativ lösning. Det är ett snabbfäste som...

Troax AB förvärvar Natom Logistic

2020/11/03 08:00 CET

Natom är en ledande tillverkare av lagerutrustning på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Chocicza, Polen, med en ytterliggare verksamhet i Koscian, Polen. Natom grundades 2006 av Tomasz Świątek och han har genom åren utvecklat Natom från en lokal firma...

Troax Group: Delårsrapport januari – september 2020

2020/10/28 12:30 CET

JULI - SEPTEMBER

  • Orderingången minskade med 5 procent och uppgick till 38,1 (40,0) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 4 procent.
  • Nettoomsättningen var oförändrad och uppgick till 42,0 (42,2) MEUR. Justerat för valuta var nettoomsättningen oförändrad jämfört med samma period...

Smart Splice – snabb skarvning på höjden

2020/10/07 11:00 CEST

Nyheten Smart Splice är ytterligare en patentsökt produkt som Troax utvecklingsavdelning har tagit fram. Dagens lösningar för invändig skarvning har ett problem i att systemet blir svagare ju längre det är ifrån skarvens centrum, vilket har varit en av anledningarna...

Smart Post – stolpe med integrerade knappar

2020/09/16 09:00 CEST

Med den nya och praktiska stolpen Smart Post är det möjligt att dra kablarna inuti röret och att integrera knapparna direkt i stolpen. Tryckknapparna går även att få förmonterade på ett fäste för snabb och enkel installation.

Stolpen är förberedd...

Troax Group: Delårsrapport Januari – Juni 2020

2020/08/13 12:30 CEST

APRIL - JUNI

  • Orderingången minskade med 19 procent och uppgick till 37,7 (46,6) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 19 procent.
  • Nettoomsättningen minskade organiskt med 15 procent till 35,9 (42,3) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 15 procent.
  • Rörelseresultatet minskade...

Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB (publ)

2020/06/25 16:30 CEST

Årsstämman i Troax Group AB (publ) hölls den 25 juni 2020 i Hillerstorp.

Fastställande av resultat-och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 0,1 Euro per aktie med...

Kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ)

2020/05/25 08:30 CEST

Aktieägarna i Troax Group AB (publ) (556916-4030) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl 15.00 på bolagets kontor, Tyngel, 335 04 Hillerstorp. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 coronaviruset avser Troax Group...