Staffan Bengtsson

Staffan Bengtsson, R&D

Utveckling av världsledande produkter

Hos Troax utgör avdelningen för produktutveckling kärnan i företaget. De sex personer som arbetar här skapar och optimerar kontinuerligt innovationer, produkter och systemlösningar – och sedan 2004 ingår Staffan Bengtsson i det här teamet. Under åren har han varit involverad i utvecklingen av världens tåligaste säkerhetspanelsystem, tillsammans med sina kolleger och i nära samarbete med marknaden.

Sedan Staffan började arbeta hos Troax har företaget vuxit i både styrka och inflytande, men den öppna och familjära atmosfären hos ett mindre företag finns kvar. 

”Detta är en organisation utan hierarkier och i många avseenden känns den fortfarande likadan som när jag började.” 

Men vad produkterna beträffar, har de blivit mer specialiserade med åren, och detta har medfört avsevärda förändringar av Staffans arbetsuppgifter.

”Vi har förfinat vårt produktsortiment och idag fokuserar vi på nätpaneler som ger säkerhet på ett eller annat sätt, så att vi idag kan vara mer specialiserade på det vi gör. Jag tycker detta är väldigt roligt och jag uppskattar att våra produkter gör människor säkra. Dessutom är de enkla att fatta och förstå, eftersom man tydligt ser deras ändamål, och det passar mig som utvecklare.” 

Att skapa utveckling

Som utvecklingstekniker är Staffan involverad i förbättring av befintliga produkter med syfte att förfina dem. Efter många år i yrket är Staffan något av en specialist på området, och han kan dem utan och innan vid det här laget.

”Det finns utrymme för kreativitet och vi arbetar tillsammans för att försöka hitta nya idéer som är rimligt komplexa, och som håller den rätta kostnadsnivån – och som samtidigt ökar funktionaliteten.”

Finmekanik och stora konstruktioner

Staffan arbetar med säljbolag och de förfrågningar de får från kunder världen över. Många av dessa uppdrag kommer från marknadsavdelningen eller en produktchef.

”Vi skapar nya produkter och finjusterar de befintliga för att förbättra dem. Vi arbetar både med finmekanik och med stora konstruktioner. Vanligen finns ett antal krav och önskemål som måste uppfyllas, och vi måste skapa produkter som kan testas och slutligen lanseras.”

Säkerhet på global nivå

Det är alltid mycket på gång inom företaget. Utöver Troax’ eget sortiment arbetar Staffan och hans kolleger också med att förfina och utveckla produkter för företagets dotterbolag. Eftersom de arbetar globalt måste de anpassa sig och vara flexibla i sin produktutveckling.

”Vi har olika sätt att arbeta, för att inte tala om att våra kunders förutsättningar varierar runt om i världen. Detta måste vi beakta i vårt arbete, men det skapar också nya möjligheter och inspirerar till kreativitet.” 

Under åren har Troax initierat stora satsningar på att öka innovationsförmågan hos avdelningen för forskning och utveckling. 

”Tidigare kom de flesta idéerna från våra kunder, och även om det inte är något fel med det, så kom vi fram till att vi, för att fortsätta ligga i framkant på en allt mer konkurrensutsatt marknad, måste arbeta strategiskt för att hitta idéer för både den närmaste framtiden och för de kommande tio åren.”

Det innebär att Troax nu kan fortsätta utveckla produkter och system med ännu större värde för användarna världen över.