Strategi

Flower and ruler

EN SÄKER OCH STARK STRATEGI

Troax strävar alltid efter att skapa ett överlägset värde för våra kunder genom att skydda människor, egendom och processer. Det är vi som driver marknaden genom att hela tiden flytta gränserna för vad säkerhet är, men också för vad säkerhet kan vara i framtiden.

STABIL GRUND ATT STÅ PÅ 

Troax är inte bara marknadsledaren på en global och fragmenterad marknad, vi är också en välmående koncern med flertalet företag som kompletterar varandra. Historiskt sett har vi goda marginaler och ett starkt kassaflöde. Vår operationella plattform i form av en robust försäljningsorganisation och en överlägsen logistiklösning gör att det är enkelt att göra affärer med oss. Vår bransch präglas av höga inträdesbarriärer med tydliga tillväxtmöjligheter. Troax roll är att leda en hel bransch framåt och sätta standarden.

Balanced objects
Cards

Affärsidé

Utveckla innovativa säkerhetslösningar som skyddar människor, egendom och processer.

Marbles

Mission

Troax är dedikerat att överträffa kundernas förväntningar i varje aspekt. Troax mission är att utveckla innovativa säkerhetsprodukter som skyddar människor, egendom och processer.

Flowers

Vision

Troax ska vara det främsta valet av innovativa säkerhetslösningar, den världsledande leverantören av nätpaneler och ha en global närvaro i alla viktiga kanaler.