Troax Panel Detection

Abstract mechanical components in shades of blue, featuring gears, screws, and other intricate machinery.

En ny känsla för verkligheten

Det här är Troax Panel Detection, en ny era inom säker tillverkning och troligtvis det största som har hänt inom automatisk övervakning av maskinskyddspaneler. Ett patentsökt elektroniskt fäste som gör att du kan upptäcka de osynliga farorna som uppstår till följd av saknade paneler. Framför allt är Troax Panel Detection ett nytt sjätte sinne för ägare och chefer. Upptäck de osynliga farorna och gör din produktion ännu säkrare.

Säkerhet på en ny nivå

Troax har höjt ribban för vad som är möjligt att göra inom säkert maskinskydd. Troax Panel Detection är ett nytt kapitel inom maskinskydd, men också början på en ny era inom industriell säkerhet. Den patentsökta och revolutionerade enheten är smart integrerad i panelens fäste för att hålla koll på om panelen är monterad eller inte. Den sätter ljus på något som är svårt att se med blotta ögat. Tack vare Troax Panel Detection kan du ta bort den mänskliga faktorn vid service och underhåll. Du får en bättre känsla för verkligheten.

An artistic representation of mechanical elements in a monochromatic blue color scheme, depicting a complex and interconnected network of gears, bolts, and other industrial components."

Upptäck osynliga faror

Installera Troax Panel Detection på ditt maskinskydd, anslut enheterna till dina system och integrera allt med din befintliga PLC-lösning. Det kan inte vara enklare. Du avgör vad som ska hända om en panel saknas eller om en panel inte är monterad på rätt sätt. Sätt i gång varningslampor, undvik omstart eller till och med stoppa maskinen. Se det som ett sjätte sinne, en ny kraft som etablerar den högsta säkerhetsnivån inom maskinskydd. Dra nytta av den på alla sätt du kan. Du har nu kraften att upptäcka osynliga faror och kostnader. 

Picture of our products connected

AUTOMATISK ÖVERVAKNING

Troax Panel Detection är ett unikt och revolutionerande system för automatisk övervakning av maskinskydd. Den patentsökta enheten är integrerad i fästet för att upptäcka om det finns paneler eller inte i maskinskyddet. Det är säkerhet på en helt ny nivå för Industri 4.0

EN NY SÄKER MÅTTSTOCK 

Troax Panel Detection finns till för dig som sätter säkerhet och effektivitet i främsta rummet. Genom att se att det saknas paneler så skyddar du människor och maskiner samtidigt som du minskar risken för skador samt undviker kostnader för olyckor. 

KOMPATIBELT MED ALLA PLC-SYSTEM

På Troax vet vi hur din verklighet ser ut. Därför är Troax Panel Detection kompatibelt med alla PLC-system på marknaden. Det är bara att ansluta till ditt befintliga system. Något som gör att du kommer i gång snabbt och enkelt. Dessutom blir installationskostnaden mindre. 

TILLÄMPNING UPP TILL SIL3 OCH PLe

Potentiellt farliga maskiner och robotar behöver de mest pålitliga säkerhetsfunktionerna. Troax Panel Detection är därför konstruerad för att uppfylla de högsta kraven. Då du kan använda Troax Panel Detection upp till SIL3 och PLe, så kan du också sova gott om natten. 

UPP TILL 200 PANELER MED 1 KABEL

Troax har tänkt på allt och har gjort allting smidigare för dig. Du kan övervaka upp till 200 Troax Panel Detection-enheter med en enda kabel till din säkerhets-PLC. Färre kablar gör att du sparar tid för kabeldragning, vilket i sin tur också leder till ett mindre komplext system. 

DU BESTÄMMER VAD SOM HÄNDER

Med Troax Panel Detection har du total kontroll och kan bestämma vad som ska hända utifrån dina processer. Du kan sätta i gång varningslampor i och runt omkring robotcellen, förhindra kostsamma omstarter eller till och med stoppa maskinerna. Det är helt upp till dig.  

KOMPLETT OCH DOKUMENTERAT

Troax Panel Detection är utvecklat för Troax världsledande maskinskyddslösningar. Det gör att enheterna är enkla att installera. De kan dessutom installeras på befintliga system som använder vårt Rapid Fix-system. En komplett lösning med all dokumentation du behöver. 

An image of a blue heart with connectors, resembling a network or web of connections, symbolizing the interconnectedness.

Möt ditt nya sinne

Med Troax Panel Detection kan du nå din fulla potential och få tillgång till ett nytt sjätte sinne. Det gör att du kan öka säkerheten för dina anställda och säkra effektiviteten i produktionen. Världens säkraste maskinskydd har blivit ännu säkrare. Hör av dig