PSG_category.jpg

Bezpečnosť premávky

Riešenia riadenia premávky sú navrhnuté tak, aby proaktívne predchádzali nehodám osôb aj nákladných vozidiel. Keď sa vysokozdvižné vozíky pohybujú po pracovnom priestore, tento systém bezproblémovo a autonómne aktivuje sieť výstražných a signalizačných prvkov strategicky umiestnených po celom priestore. Tento inovatívny riadiaci systém zaručuje konzistentnú bezpečnú interakciu medzi chodcami a vysokozdvižnými vozíkmi v spoločných priestoroch, čo výrazne znižuje riziko nehôd a zaisťuje bezpečnosť prevádzky.