Bezpečnosť strojov

Impact test results displayed on a laptop.

Overená kvalita zvyšuje bezpečnosť

Systémy na ochranu strojov Troax zaisťujú bezpečnosť osôb a strojov. To znamená, že je dôležité, aby ste sa pri používaní našich produktov cítili bezpečne. Naše systémy testujeme tak, aby sme zaistili ich funkcie a zaručili medzinárodne uznávanú kvalitu.

Naše systémy na ochranu strojov sú navrhnuté a vyrobené v súlade s požiadavkami európskej smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES, americkej normy ANSI/RIA a kanadskej normy CSA. Informácie o požiadavkách na ochranné zariadenia strojov nájdete v dokumente „Úryvky zo smernice o strojových zariadeniach“. V dokumente sa napríklad uvádza, že ochrana by mala, pokiaľ je to možné, chrániť pred predmetmi alebo materiálmi vyhodenými zo stroja.

Troax quality symbol, Quality Assured.Testovanie kvality

Naše vlastné vývojové oddelenie neustále pracuje na optimalizácii produktov a systémových riešení. Panely, stĺpy a konzoly sa testujú v súlade s odporúčaniami týkajúcimi sa testovania nárazom v revidovanej norme ISO 14120. Testy sa vykonávajú pomocou závaží, ktoré padajú na ochranu. Závažia sú ekvivalentné silám 309 až 2 000 joulov. Napríklad náraz s energiou 1 600 joulov zodpovedá nárazu 100 kg predmetu na ochranu pri rýchlosti 20 km/h.

Všetky testované systémy, stĺpy a panely sú označené značkou garancie kvality

Všetky systémy a panely sú testované. Výsledky nájdete v našich správach o testovaní, v ktorých sú uvedené typ testovaného panelu, stĺpa a konzoly. V informáciách o produkte sa uvádza veľkosť sily, ktorej bol produkt vystavený a koľko energie dokáže vydržať. 

Štandardy a normy ISO

Od roku 2007 sa spoločnosť Troax aktívne zúčastňuje viacerých národných a medzinárodných výborov pre normy s cieľom zlepšovať a objasňovať odporúčania v štandardoch a normách. Dodržiavame normy EN a ISO, aby sme navrhli a vyrobili bezpečné produkty. Viac informácií o normách, ktoré sa vzťahujú na systémy na ochranu strojov, nájdete v dokumente „Normy ISO pre ochranu strojov“.

Označenie CE systémov na ochranu strojov

Systémy na ochranu strojov by mali byť označené značkou CE, rovnako ako samotné stroje. Stĺpy, panely a konzoly sa považujú za systémy na ochranu strojov, ak sú namontované okolo stroja. Iba vtedy sa systém na ochranu strojov môže označiť značkou CE, čo sa zvyčajne vykonáva počas finálnej kontroly na mieste. S našimi produktami dodávame aj Vyhlásenie o zhode, ktoré sa môže použiť ako základ na označenie CE.


Aby bolo možné označiť časť telesa na ochranu strojov značkou CE, musí sa vykonať posúdenie rizika. Ak máte v úmysle vykonať posúdenie rizika sami (čo môže byť dosť komplikované), odporúčame vám prečítať si normu ISO/TR 14121-2: 2012 Bezpečnosť strojov. Posúdenie rizika. Časť 2: Praktické návody a príklady metód.

Pokyny pre používateľa

Každá dodávka obsahuje jasné pokyny pre používateľa a pokyny pre montáž, ktoré uľahčujú zostavenie nášho systému na mieste.

TESTOVACIE
CENTRUM

Testovacie centrum Troax je srdcom našej spoločnosti. Tu naše produkty podstupujú náročné testy, aby sa zachoval vysoký štandard. Náš spôsob testovania je certifikovaný organizáciou TÜV Rheinland, ktorá overuje bezpečnosť produktov a služieb s cieľom chrániť ľudí pred nebezpečenstvami.

Ďalšie informácie

Pendulum in front of a polycarbonate panel.

Downloads

Meno Sort descending Kategória Typ Segment
Brochure - Guide to better safe guarding_EN
Kategória
Brochures
Typ
Document
Segment
Machine Guarding
Prevziať
Brochure - Instructions for use_EN.pdf
Kategória
Brochures
Typ
Document
Segment
Prevziať
Brochure - Machine guarding_EN.pdf
Kategória
Brochures
Typ
Document
Segment
Machine Guarding
Prevziať
Brochure - Quickguard_EN.pdf
Kategória
Brochures
Typ
Document
Segment
Machine Guarding
Prevziať
Brochure - Safety Guide_EN.PDF
Kategória
Brochures
Typ
Document
Segment
Machine Guarding
Prevziať
Excerpt from the machinery directive_EN.pdf
Kategória
Documents
Typ
Document
Segment
Prevziať
ISO Standards_EN.pdf
Kategória
Documents
Typ
Document
Segment
Prevziať