Branka Jelica

Branka Jelica

Nadšenie profesionálnou výrobou

Branka začala v spoločnosti Troax pracovať v roku 2008 a zameranie na služby a pomoc ľuďom boli súčasťou väčšiny jej úloh. V súčasnosti pracuje ako manažérka výroby v oddelení kompletizácie a prijímania tovaru. Spolu s kolegami vždy pracuje so zameraním na zákazníka a ambíciou vyvíjať produkty najvyššej kvality.

„Ak ste motivovaní a máte vôľu, vždy existujú nové príležitosti a ďalšie pozície, ktoré môžete vyskúšať. Vždy som cítila dôveru spoločnosti a v priebehu času som využila niekoľko príležitostí. Počas môjho pôsobenia v spoločnosti som sa neuveriteľne vyvíjala na osobnej úrovni.“ 

Branka sa v priebehu rokov zlepšila v schopnosti reagovať a prestala prijímať unáhlené rozhodnutia.

„V minulosti som sa pokúšala vyriešiť problémy príliš rýchlo. Zvyčajne je lepšie uskutočňovať kroky postupne, zohľadniť názory a pozorne počúvať ostatných.“

Investícia do vedomostí

Zdôrazňuje význam spolupráce ako tímu a spoločného rozhodovania. 

„Následne môžete vytvoriť úplne iný plán, pokiaľ ide o zmeny.”

Branka je nadšená svojou prácou a má rada situácie, keď sú všetci pod tlakom a snažia sa dosiahnuť rovnaký cieľ.

„Naši zamestnanci sú naším najdôležitejším aktívom. Vylepšia naše produkty a uspokoja zákazníkov. Neustále tiež investujeme do vzdelávania a podporujeme znalosti, sebavedomie a vlastné iniciatívy.“

„Nie je to len práca“

Branka považuje spoločnosť Troax za transparentnú spoločnosť, ktorá otvorene komunikuje a vďaka ktorej je práca jednoduchšia a zábavnejšia.

„Nie je to len práca. Sme tu každý deň niekoľko hodín, takže si to musíme užiť a baviť sa. Keď vidím, ako moji zamestnanci pracujú a zároveň sa smejú, je to ako vyhrať medailu!”

Branka si je dobre vedomá toho, že myšlienka zamerania sa na zákazníka sa vzťahuje na externých zákazníkov, ale zároveň si myslí, že zamestnanci sa navzájom považujú za interných zákazníkov.

„Dôraz sa kladie na interné aj externé dodávky. Pre mňa je rovnako dôležité mať spokojných zákazníkov aj spokojných zamestnancov!“