Spoločnosť

Header image

BEZPEČNOSŤ NA CELEJ ČIARE

Základným pilierom podnikania spoločnosti Troax je ochrana ľudí, majetku a pracovných procesov s produktami a riešeniami v oblasti ochrany strojov, skladových deliacich stien a deliacich stien v úložných priestoroch. Všetko, čo robíme, je založené na vysokej úrovni prozákazníckeho prístupu, na úcte k ostatným a medzinárodnej spolupráci. 

OBCHODNÝ MODEL

Troax je popredným globálnym dodávateľom v oblasti interiérovej ochrany strojov, skladových a priemyselných deliacich stien a ochrany majetku v úložných priestoroch. Všetky riešenia z drôtených panelov sú založené na kovovej materiálovej báze. Ponúkame produkty najvyššej kvality a funkčnosti s automatizovanými a ekologickými výrobnými procesmi. Spoločnosť dodáva konkurencieschopné a flexibilné modulárne skladové systémy a drôtené deliace steny, ktoré sú v súlade so zákonnými ustanoveniami a predpismi. Troax sa vždy usiluje rýchlo a profesionálne reagovať na potreby svojich zákazníkov. Je pre nás dôležité, aby sme boli miestnym aj globálnym partnerom ponúkajúcim spoľahlivosť, odbornosť, servis a poradenstvo.

A diagram showing Troax segments: Machine guarding 65%, Warehouse partitioning 21% and Property protection 14%.
Blue Troax mesh panel
Troax machine guarding

OCHRANA STROJOV

Poskytujeme vysoko kvalitné oceľové panely pre flexibilné riešenia a maximálnu bezpečnosť.
Warehouse partitioning

DELIACE STENY PRE SKLADY

Ponúkame jedinečné kombinácie riešení na mieru, ktoré vyhovujú všetkým špecifickým potrebám a požiadavkám.
Property protection, storage

OCHRANA MAJETKU

Prispôsobiteľné riešenia pre jedinečné skladovacie priestory, navrhnuté tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

PROZÁKAZNÍCKY PRÍSTUP
REŠPEKT 
SPOLUPRÁCA

Naše hodnoty sa odzrkadľujú vo všetkom, čo robíme a v celej našej podnikovej kultúre. Pozorne vám načúvame a naši zákazníci sú pre nás na prvom mieste. Centrom nášho snaženia je poskytovanie riešení, produktov a služieb tej najvyššej kvality. Troax je spoločnosťou, ktorá sa stará o ľudí aj na hlbšej úrovni. Preto konáme vždy v súlade s našimi hlavnými zásadami etiky, integrity a profesionality. Veľký dôraz kladieme na spoluprácu medzi kolegami, zákazníkmi a dodávateľmi. 

Two persons meeting in a conference room.
Two women at a production site.

ĽUDIA

Ochrana ľudí pracujúcich s výrobnými strojmi v automatizovanom prostredí.

A man carrying a mesh panel suitable for property protection and storage

MAJETOK

Ochrana majetku v skladoch a obytných zónach bezpečným skladovaním a uschovávaním. 

A man standing by a Troax machine guarding.

PRACOVNÉ PROCESY

Ochrana citlivých pracovných procesov pred ľudským zásahom kontrolou prístupu.

Troax Safety Center flower.

NEUSTÁLY VÝVOJ

Troax má svoje vlastné oddelenie vývoja produktov, Troax Safety Center, ktoré v spolupráci s ostatnými oddeleniami neustále pracuje na optimalizácii našich produktov a systémových riešení. Zhromaždili sme všetky naše vedomosti a skúsenosti, aby sme boli vždy o krok pred ostatnými v našom odvetví. Všetky naše výrobky prechádzajú rozsiahlym testovaním, aby sa dodržiavali tie najvyššie štandardy.

MADE IN THE WORLD 

Najväčšia a najdôležitejšia výrobná jednotka spoločnosti Troax sa nachádza vo švédskom Hillerstorpe. Je to vysoko automatizovaný, a v mnohých ohľadoch pokrokový, závod v danom priemyselnom segmente. Odtiaľto riadime výrobu na základe objednávok zákazníkov a využívame osvedčené výrobné techniky spolu s jednoduchým integrovaným výrobným procesom. 

One of Troax production lines

Troax sa neustále snaží zvyšovať efektívnosť a zlepšovať výrobný proces a logistickú štruktúru. Neustále investujeme do zvyšovania našich kapacít, skracovania dodacích lehôt a zlepšovania flexibility pre zákazníkov. V Hillerstorpe sa ročne vyrobí viac ako 1 000 000 metrov kovových drôtených panelov. Okrem závodu v Hillerstorpe má Troax výrobné prevádzky v Birminghame (Spojené kráľovstvo), Šanghaji (Čína), Bulciagu (Taliansko), Chicagu (USA) a Srode (Poľsko). 

Čítajte viac

Troax production units in the world, map
The forest in Hillerstorp, Sweden, surrounding the Troax factory.

TROAX PREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ

Čestnosť, bezúhonnosť a dodržiavanie právnych predpisov sú dôležitými prvkami našej podnikovej kultúry a našej každodennej práce. Snažíme sa udržateľne a dlhodobo pracovať na našich environmentálnych cieľoch a starostlivo ich sledovať. Chránime ľudí, majetok a pracovné procesy, ale aj našu planétu.

GEOGRAFICKÝ VÝVOJ

Troax business area - Nordics

Severské krajiny

Spoločnosť Troax je zastúpená vo Švédsku, Dánsku, Fínsku a Nórsku. Náš hlavný výrobný závod a hlavné sídlo sa nachádza v Hillerstorpe vo Švédsku.

Business area - Continental Europe

Kontinentálna Európa

Okrem severských krajín a Veľkej Británie je Troax zastúpený vo veľkej časti kontinentálnej Európy. V roku 2014 sme získali spoločnosť Satech, popredného poskytovateľa riešení z drôtených panelov v Taliansku. Výrobky dodávané do kontinentálnej Európy sa vyrábajú hlavne v našom výrobnom závode vo švédskom Hillerstorpe a v závodoch spoločnosti Satech v talianskom Bulciagu. Vďaka akvizícii spoločnosti Natom Logistic máme tiež silnú pozíciu v Poľsku a posilnili sme náš celkový sortiment drôtených regálových a deliacich systémov. 

Troax business area - UK

Veľká Británia

Spoločnosť Troax má zastúpenie vo Veľkej Británii a Írsku. Výrobky, ktoré sa tam predávajú, sa vyrábajú v závodoch v Birminghame a Hillerstorpe.

Troax business area - North America

Severná Amerika

V Severnej Amerike má Troax zastúpenie v Spojených štátoch a Kanade. V roku 2016 sme získali spoločnosť Folding Guard, jedného z popredných dodávateľov drôtených panelov v USA. O dva roky neskôr, v roku 2018, spustila spoločnosť Troax Inc. výrobu v Chicagu v USA.

Troax business area - New markets

Nové trhy

Naše nové trhy pokrývajú zvyšok sveta, vrátane všetkých našich obchodných partnerov. Väčšina objemu predaja sa vyrába v Hillerstorpe vo Švédsku.

Troax customers 2020

Zákazníci

Troax má širokú a rôznorodú zákaznícku základňu, približne 10 000 zákazníkov, vrátane viacerých veľkých medzinárodných spoločností. K našim kľúčovými zákazníkom patria predajcovia, integrátori, subdodávatelia a koncoví zákazníci


FINANČNÉ CIELE

 

RAST PREDAJA
Naším cieľom je predstihnúť rast na našich trhoch vďaka organickému rastu doplnenému o selektívne akvizície.

RENTABILITA
Naším cieľom je dosiahnuť ziskovú maržu nad 20 %.

Dices

ŠTRUKTÚRA KAPITÁLU
Pomer čistého dlhu k EBITDA, s výnimkou občasných odchýlok, nepresahuje 2,5-násobok.

DIVIDENDOVÁ POLITIKA
Naším cieľom je vyplatiť približne 50 % čistého zisku vo forme dividend. Návrh výplaty dividend by mal zohľadňovať náš dlhodobý rozvojový potenciál, našu finančnú pozíciu a naše investičné potreby.

Cylinders in a staple.