OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

Unfocused details

Vybrané, zabalené a pripravené na odoslanie

Naše miestne obchodné spoločnosti sú podporované každodennými dodávkami z najväčšieho skladu drôtených panelov na svete vo výrobných závodoch spoločnosti Troax vo Švédsku, Veľkej Británii, Taliansku a Číne. Väčšina dodávok sa dodáva priamo našim zákazníkom a k dispozícii máme strategicky umiestnené distribučné centrá v Európe, USA a Ázii.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Troax sú v súlade s Orgalime S 2012. Ak chcete získať kópiu obchodných podmienok, pošlite e-mail na adresu pavol.kapral@troaxsk.sk.

Záruka

Na produkty Troax sa vzťahuje dvojročná záruka. Spoločnosť Troax dodáva celý rad produktov od iných značiek. Na tieto produkty sa vzťahujú záručné podmienky jednotlivých dodávateľov, napr. na prepínače sa často vzťahuje jednoročná záruka.
 

Dodacie podmienky

Doprava

 • Dodávky sa uskutočňujú počas bežných pracovných dní v každej cieľovej krajine. 
 • Vo Švédsku sa dodávka vykonáva prostredníctvom zdvíhacej plošiny (max. 7 metrov nákladu) a pomocou prívesu/kontajnera vo všetkých ostatných krajín sveta. 
 • Dodatočné náklady sa môžu účtovať v prípade, že príjemca nie je schopný/nie je k dispozícii, aby vyložil materiál do 1 hodiny od príchodu vozidla. To isté platí v prípade, že cieľové miesto nie je možné dosiahnuť pomocou štandardných vozidiel (nízke mosty, environmentálne zóny atď.). 
 • Dodanie sa zvyčajne vykonáva v súlade s dodacími podmienkami DAP Incoterms 2010 – dodanie na miesto (dodanie na miesto určenia, bez dovozných vyhlásení, DPH, colných poplatkov a akýchkoľvek miestnych daní). V prípade vyzdvihnutia nákladu ponúkame dodacie podmienky EXW Incoterms 2010 – Ex Works (vrátane naloženia na vozidlo, ale bez vývozného vyhlásenia). V prípade námornej dopravy využívame DAP, CFR, CIF Incoterms 2010.
 • Ostatné podmienky Incoterms sa môžu použiť po súhlase logistického oddelenia spoločnosti Troax 
 • DDP a FCA sa neakceptujú
 • Ak je to možné, vždy poskytnite informácie o sprostredkovateľovi pre cieľovú krajinu a všetky ďalšie potrebné informácie, napr. čísla dovozných licencií atď.

Škody

 • Viditeľné poškodenie sa musí zaznamenať do nákladného listu (alebo ručného počítača, pokiaľ je tento nákladným listom prepravcu) poskytnutého prepravcom, a to pred prevzatím materiálu.
 • Skryté škody sa musia nahlásiť do siedmych kalendárnych dní od prijatia materiálu, neskoršie reklamácie sa nebudú akceptovať.
 • Poškodený materiál, ktorý je predmetom reklamácie, sa musí uchovať v prevádzke zákazníka a/alebo sa musí vrátiť na kontrolu. Poraďte sa s miestnou kontaktnou osobou spoločnosti Troax o tom, ako postupovať v prípade poškodenia.

Všeobecné informácie

 • Akékoľvek chýbajúce položky/balíky zaznamenajte do nákladného listu poskytnutého prepravcom. Bez písomných podkladov nie je možné uplatniť žiadne neskoršie nároky. Chýbajúci materiál, meškania a škody sú regulované prostredníctvom NSAB2015 v severských krajinách a prostredníctvom dohovoru CMR vo zvyšku sveta. 
 • Za vyloženie tovaru a riziko škody pri vykladaní zodpovedá podľa našich dodacích podmienok zákazník. 
 • Náklady vzniknuté počas prepravy, ktoré sú mimo našu kontrolu, ako napr. colné kontroly alebo náklady na oneskorenie pri dovoznom odbavení, sa budú v príslušných prípadoch fakturovať.

Chcete nás kontaktovať?
Kontaktné informácie pracovníkov predaja v miestnej kancelárii predaja nájdete tu.

Downloads

Meno Sort ascending Kategória Typ Segment
Sales and delivery terms_EN.pdf
Kategória
Documents
Typ
Document
Segment
Prevziať