Automatizovaný sklad/prípad

Automated warehouse

Smerom k novým výškam

Spoločnosť Troax už takmer desať rokov úzko spolupracuje s jedným z najväčších európskych distribútorov potravín. Táto spolupráca viedla k novým inováciám používaným v automatizovaných skladoch, ktoré predstavujú oblasť rastu.

Stenový systém bezpečnostných drôtených panelov vo všeobecnosti predstavuje relatívne malú časť celkovej investície v rámci automatizovaného skladu, ale nesmie sa prehliadnuť. „Pri zakladaní firmy je bezpečnosť mimoriadne dôležitým faktorom a je nevyhnutné dodržať naše sľuby týkajúce sa inštalácie. V stávke sú veľké investície a je nevyhnutné viesť nepretržitý a otvorený dialóg o dodávke,“ uviedol Viktor Göhlin, odborník na automatizované sklady v spoločnosti Troax. V posledných desiatich rokoch spoločnosť Troax spolupracovala s jedným z najväčších európskych distribútorov potravín na projektoch, ktoré zahŕňajú riešenia pre automatizované sklady vo veľkom rozsahu. Pokiaľ ide o spoločnosť Troax, projekt je viac zameraný na bezpečnosť ako na logistiku a roboty.

„V automatizovaných skladoch pracujú ľudia a roboty bok po boku, čo znamená, že bezpečnosť sa stáva kľúčovým problémom v rámci každej logistickej jednotky.“

OCHRANA STROJOV V LOGISTICKÝCH JEDNOTKÁCH

V tomto prípade sa jasne prejavila potreba dobre podloženého riešenia, ktoré vyhovovalo príslušnému použitiu a želaniam spoločnosti. Do dnešného dňa sa dodalo niekoľko kilometrov (dokonca desiatky kilometrov) bezpečnostných drôtených panelov. „Automatizované sklady zahŕňajú robotov aj ľudí a je možné uplatniť kombináciu riešení v oblastiach ochrany strojov a deliacich stien pre sklady. Tiež sme presvedčení, že dopyt po kvalitných bezpečnostných riešeniach v automatizovaných skladoch bude naďalej rásť tak, ako sa bude rozširovať trh.“ Keď zákazník dosiahol rast, vyvinuli sa nové riešenia. Rozsah projektu kládol veľké nároky na výrobu a dodanie a v tomto prípade bola veľkým prínosom spoľahlivosť dodávok spoločnosti Troax. „Zákazník sa na nás mohol úplne spoľahnúť pri hľadaní správneho bezpečnostného riešenia. Výsledkom projektu bolo takmer 20 km oplotenia na ochranu strojov s približne 1 000 bezpečnostnými dverami a 15 000 m² (čo zodpovedá dvom futbalovým ihriskám) mreží na ochranu proti pádu“ uviedol Viktor Göhlin.


SPRÁVNE RIEŠENIE PRE KAŽDÝ PROJEKT

V rámci automatizovaných skladov je mimoriadne dôležité, aby bol každý konkrétny detail spolu so samotným riešením dôkladne navrhnutý a aby sa realizoval správne a v správny čas. Zabráni sa tým akémukoľvek oneskoreniu a akýmkoľvek možným dodatočným nákladom, ktoré môžu vzniknúť. Postupom času sa spolupráca spoločnosti Troax a zákazníka zintenzívnila. „V automatizovaných skladoch pracujú ľudia a roboty bok po boku, čo znamená, že bezpečnosť sa stáva kľúčovým problémom v rámci každej logistickej jednotky.“