Staffan Bengtsson

Staffan Bengtsson, R&D

Vývoj špičkových produktov

V spoločnosti Troax je jadrom spoločnosti oddelenie vývoja produktov. Šesť ľudí, ktorí tu pracujú, neustále vytvára a optimalizuje inovácie, produkty a systémové riešenia. Staffan Bengtsson je súčasťou tohto tímu od roku 2004. V priebehu rokov sa spolu so svojimi kolegami a v úzkej spolupráci s trhom podieľal na vývoji najsilnejších systémov bezpečnostných panelov na svete.

Odkedy Staffan začal pracovať v spoločnosti Troax, sila aj vplyv spoločnosti sa zvýšili, stále však existuje otvorená a dôverná atmosféra menšej spoločnosti. 

„Toto je organizácia bez hierarchií a v mnohých ohľadoch je stále rovnaká, ako keď som tu začal pracovať.“ 

Pokiaľ však ide o produkty, v priebehu rokov sa stali špecializovanejšími, čo výrazne zmenilo Staffanove úlohy.

„Zdokonalili sme náš sortiment produktov, dnes sa zameriavame na drôtené panely, ktoré určitým spôsobom zaistia bezpečnosť, a teraz sa môžeme viac špecializovať na to, čo robíme. Veľmi sa mi to páči a oceňujem, že naše produkty zvyšujú bezpečnosť ľudí. Tiež sú jednoducho pochopiteľné a zrozumiteľné, pretože jasne vidíte ich účel, a to mi ako vývojárovi vyhovuje.“ 

Tvorba a vývoj

Ako vývojový inžinier sa Staffan podieľa na zdokonaľovaní existujúcich produktov s cieľom ich vylepšenia. Po mnohých rokoch v tejto profesii je Staffan tak trochu špecialistom v tejto oblasti a dokonale pozná produkty.

„Existuje priestor pre kreativitu a spoločne sa snažíme prísť s novými nápadmi, ktoré sú primerane zložité, udržia správnu úroveň nákladov a zároveň zlepšia funkčnosť.“

Jemná mechanika a rozsiahle návrhy

Staffan spolupracuje s obchodnými spoločnosťami a zaoberá sa otázkami, ktoré dostávajú od zákazníkov po celom svete. Mnohé z nich sú úlohy z marketingového oddelenia alebo od produktového manažéra.

„Vytvárame nové produkty a zlepšujeme existujúce. Pracujeme s jemnou mechanikou, ako aj s rozsiahlymi návrhmi. Zvyčajne existuje množstvo požiadaviek a prianí, ktoré musíme splniť, a musíme vytvoriť produkty, ktoré je možné otestovať a nakoniec uviesť na trh.“

Bezpečnosť na globálnej úrovni

V rámci spoločnosti sa neustále niečo deje. Staffan a jeho kolegovia okrem sortimentu spoločnosti Troax tiež vylepšujú a vyvíjajú produkty pre dcérske spoločnosti. Globálna práca znamená, že sa musia pri vývoji produktov prispôsobiť a musia byť flexibilní.

„Máme rôzne prístupy, a to nespomínam odlišné podmienky našich zákazníkov na celom svete. Toto je potrebné vziať do úvahy pri našej práci, zároveň to však vytvára nové príležitosti a inšpiruje k tvorivosti.“ 

Spoločnosť Troax v priebehu času vynaložila značné úsilie na zvýšenie sily inovácií v rámci oddelenia výskumu a vývoja. 

„V minulosti väčšina nápadov pochádzala od našich zákazníkov, a hoci na tom nie je nič zlé, rozhodli sme sa, že na to, aby sme si udržali náskok na čoraz konkurenčnejšom trhu, musíme strategicky pracovať, aby sme prišli s nápadmi na okamžité použitie, ako aj na nasledujúcich desať rokov.“

To znamená, že spoločnosť Troax môže teraz pokračovať vo vývoji produktov a systémov s ešte vyššou hodnotou pre používateľov na celom svete.