Stratégia

Flower and ruler

BEZPEČNÁ A SILNÁ STRATÉGIA

Troax sa neustále snaží vytvárať pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov tým, že chráni ľudí, majetok a pracovné procesy. Poháňame trh vpred neustálym posúvaním hraníc významu bezpečnosti dnes, ale aj toho, čo môže znamenať bezpečnosť v budúcnosti. 

PEVNÝ ZÁKLAD, NA KTOROM JE MOŽNÉ STAVAŤ

Troax nie je len lídrom na globálnom a fragmentovanom trhu, sme tiež prosperujúcou skupinou spoločností, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Dosahujeme historicky dobrý zisk a udržiavame silný peňažný tok. Naša operačná platforma, vo forme robustnej organizácie predaja a premysleného logistického riešenia, vám uľahčuje obchodovanie s nami. Pre náš segment sú charakteristické vysoké bariéry vstupu na trh a jasné príležitosti rastu. Úlohou spoločnosti Troax je viesť celý priemyselný segment a nastavovať štandardy.

Balanced objects
Cards

Podnikateľský nápad

Vývoj inovatívnych bezpečnostných riešení, ktoré chránia ľudí, majetok a pracovné procesy.

Marbles

Poslanie

Troax sa snaží v každom ohľade prekonať očakávania zákazníkov. Poslaním spoločnosti Troax je vývoj inovatívnych bezpečnostných produktov, ktoré chránia ľudí, majetok a pracovné procesy.

Flowers

Vízia

Troax bude prvou voľbou pre inovatívne bezpečnostné riešenia, rovnako ako popredným svetovým dodávateľom drôtených panelov a bude mať globálne zastúpenie na všetkých kľúčových pozíciách.