Udržateľnosť a bezpečnosť

Foggy forest ariel view

Už mnoho rokov pracujeme v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a v súčasnosti je dobre integrovanou súčasťou našej organizácie. Tieto otázky boli implementované čiastočne zavedením rôznych zásad týkajúcich sa udržateľnosti a čiastočne zabezpečením aktívnej udržateľnej práce v súlade s normou ISO 14001.

Globálne zásady spoločnosti Troax týkajúce sa udržateľnosti sa vzťahujú na všetky spoločnosti
v rámci skupiny a pozostávajú z nasledujúcich zásad:

» Etické usmernenia pre skupinu Troax
» Zásady oznamovania nekalých praktík
» Finančné usmernenia
» Zásady týkajúce sa kvality a životného prostredia
» Zásady ľudských zdrojov
» Zásady rovnosti.

Trvalo udržateľný rozvoj zabezpečujeme dosahovaním cieľov stanovených pre jednotlivé oblasti. Našou ambíciou je pokračovať v rozvíjaní nášho interného programu udržateľnosti, napríklad prostredníctvom pokračujúcich investícií do školení a prostredníctvom ďalších cieľov, ktoré sa v rámci spoločnosti pravidelne sledujú.

99 % recyklovateľnej ocele

Spoločnosť Troax AB je certifikovaná podľa normy ISO 14001 od roku 1998. Naše drôtené panely majú minimálny dopad na životné prostredie, pretože produkt je vyrobený prevažne z recyklovateľnej ocele. Nový konečný produkt je z 99 % recyklovateľný, čo znamená, že produkt značky Troax po skončení životnosti sa znovu recykluje a spracuje sa na nové produkty z ocele.

Steel mesh opanels.

Zníženie spotreby materiálu

Neustále pracujeme na znižovaní spotreby materiálu – ocele a energie – a to optimalizáciou výrobného procesu.

Troax sign

Zmeny do budúcnosti

V roku 2018 prevádzka v meste Hillerstorp uskutočnila prechod zo zemného plynu na bioplyn, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. To znížilo naše emisie CO2 o 5 320 ton.

Father with child looking out of window

GLOBÁLNE CIELE V OBLASTI UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Na základe globálnych cieľov v oblasti udržateľného rozvoja sme v našej práci zameranej na udržateľnosť definovali tri dôležité oblasti. Tieto oblasti tiež podporujú strategické ciele a zameranie spoločnosti Troax:

1. OBLASŤ ZÁUJMU: VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Udržateľná, spoľahlivá a obnoviteľná energia a čisté palivá sú nevyhnutným predpokladom na to, aby sme dokázali čeliť mnohým výzvam, ktorým čelí svet. Veľká časť našich emisií skleníkových plynov pochádza z ťažby, premeny a využívania fosílnej energie. Riešenia využívajúce obnoviteľnú energiu sa však zo dňa na deň stávajú lacnejšími, spoľahlivejšími a efektívnejšími.

2. OBLASŤ ZÁUJMU: DOBRÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

Dobré zdravie je základnou požiadavkou na to, aby ľudia dokázali naplno využiť svoj potenciál a prispeli k rozvoju spoločnosti. Spoločnosti skupiny Troax sa snažia ponúkať zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Ako výrobné spoločnosti považujeme za dôležité znížiť riziko nehôd a pracovných úrazov. V rámci skupiny Troax je každá spoločnosť zodpovedná za zaistenie bezpečného pracoviska, ktoré spĺňa miestne predpisy.

3. OBLASŤ ZÁUJMU: OBCHODNÁ ETIKA

Mierumilovná spoločnosť a oslobodenie od násilia sú cieľom a prostriedkami na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Inkluzívne, zodpovedné a spravodlivé inštitúcie tvoria základ dobrého riadenia bez konfliktov, korupcie a násilia. Pohľad spoločnosti Troax na obchodnú etiku je zhrnutý v dvoch dokumentoch: Etické usmernenia skupiny a zásady oznamovania nekalých praktík.

Downloads

Meno Sort descending Kategória Typ Segment
Certificate - ISO 14001_EN.pdf
Kategória
Certificates
Typ
Document
Segment
Prevziať
Certificate - ISO 9001_EN.pdf
Kategória
Certificates
Typ
Document
Segment
Prevziať
Policy - Troax Environmental Policy_EN.pdf
Kategória
Documents
Typ
Document
Segment
Prevziať
Policy - Troax Quality policy_EN.pdf
Kategória
Documents
Typ
Document
Segment
Prevziať
REACH and RoHS – Declaration of compliance_EN.pdf
Kategória
Documents
Typ
Document
Segment
Prevziať
Statement - UPS Carbon neutral Emission - Jan-Dec 2022.pdf
Kategória
Certificates
Typ
Document
Segment
Prevziať
Troax Sustainability Report_EN.pdf
Kategória
Brochures
Typ
Document
Segment
Prevziať