ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Unfocused details

ako spracúvame vaše informácie

Spoločnosť Troax považuje vaše súkromie za dôležité. Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými informáciami, keď navštívite našu webovú stránku, používate naše formuláre, navštívite naše sociálne siete, prihlásite sa na odber nášho informačného bulletinu alebo sa zaregistrujete v našom systéme CRM. Osobné údaje sú všetky informácie, podľa ktorých vás možno identifikovať, alebo vaše fotografie.

Spracúvané osobné údaje

Keď vypĺňate formuláre na webovej lokalite troax.com a keď nám osobne poskytnete vaše kontaktné informácie, vaše kontaktné údaje ukladáme do nášho systému CRM. Vaše kontaktné informácie tiež ukladáme, keď sa zaregistrujete do programu Configura Light.

E-mailový marketing

Ak poskytnete súhlas, vaše kontaktné informácie použijeme na to, aby sme vám poslali informácie o spoločnosti Troax, našich produktoch, bezpečnosti alebo zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou prepojenia v spodnej časti našich informačných bulletinov. Právnym základom na spracovanie týchto údajov na marketingové účely je náš legitímny záujem zasielať e-maily iba tým, ktorí s tým súhlasili.

Služby a podpora

Ak máte kontakt s našimi zamestnancami prostredníctvom e-mailu, telefónu, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné informácie, napríklad meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a ďalšie kontaktné informácie. Ak ste jedným z našich zákazníkov, zaregistrujeme vaše nákupy v objednávke, aby sme poskytli príslušné služby a podporu. Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tieto účely je oprávnený záujem spoločnosti Troax poskytovať kvalitné služby a podporu. Právnym základom na spracovanie týchto údajov v našom systéme CRM a objednávkových systémoch je náš legitímny záujem o poskytovanie služieb. Svoj súhlas týkajúci sa údajov uložených v našich systémoch môžete kedykoľvek odvolať.

Poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú vaše osobné informácie

Pri posielaní informačných bulletinov prostredníctvom e-mailu spoločnosť Troax využíva služby tretích strán, ako sú MailChimp a DataValidation. MailChimp sleduje aktivity spojené s týmito e-mailami, ako napríklad to, či boli otvorené, či príjemcovia klikli na prepojenia v e-maile a či sa navštívila webová stránka po kliknutí na prepojenia. Tieto údaje používame na analýzu toho, do akej miery náš e-mail vytvára záväzok. DataValidation je služba, ktorá pred odoslaním e-mailu overuje e-mailové adresy, aby sa odstránili chyby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou prepojenia v dolnej časti našich e-mailov. Právnym základom na spracovanie týchto údajov na marketingové účely je náš legitímny záujem zasielať e-maily iba tým, ktorí s tým súhlasili.

Pri registrácii do nášho programu Configura Light sa vytvorí účet s použitím kontaktných údajov, ktoré ste uviedli vo formulári na webovej lokalite troax.com. Tieto informácie sú potrebné pre vás ako zákazníka na získanie softvérovej licencie. Kontaktné informácie sa tiež zaregistrujú v spoločnosti Configura Sverige AB. Keď prestanete byť aktívnym používateľom, vaše kontaktné informácie sa odstránia.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ďalším subjektom, ak na to máme platný súhlas, aby sme splnili súdny príkaz, právny proces alebo inú zákonnú povinnosť na presadenie ľubovoľnej našej zmluvnej podmienky, prípadne v rozsahu potrebnom na uplatnenie  opravných prostriedkov alebo obhajobu právnych požiadaviek. Vaše osobné údaje môžeme tiež preniesť dcérskej spoločnosti alebo tretej strane v prípade reorganizácie, spolupráce, predaja, spoločného podniku, prevodu alebo iného čiastočného alebo úplného odpredaja spoločnosti, aktív alebo akcií spoločnosti Troax vrátane, okrem iného v súvislosti s konkurzom alebo podobným konaním za predpokladu, že organizácia, ktorej odovzdávame osobné údaje, nemá povolenie spracúvať vaše osobné informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa líši od spôsobov uvedených v zásadách ochrany osobných údajov bez toho, aby vás o tom informovala, a ak to vyžadujú uplatniteľné zákony, získala váš súhlas.

Prenos osobných údajov

Troax je globálna spoločnosť. Aby sme mohli ponúkať naše produkty a služby, možno budeme musieť preniesť vaše osobné informácie spoločnostiam Troax v iných krajinách. Zobraziť spoločnosti vo vlastníctve spoločnosti Troax. Osobné údaje rezidentov EÚ/EHP spracúva spoločnosť Troax AB. Všetky spoločnosti Troax sú povinné dodržiavať zásady ochrany osobných údajov uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Webová lokalita Troax.com a súbory cookies

Aby sme mohli analyzovať, ako sa vy a ďalší návštevníci pohybujú na webovej lokalite spoločnosti Troax a aby sme mohli zostaviť zhromaždené štatistiky využívania stránok a miery odozvy, pri návšteve stránky zhromažďujeme informácie prostredníctvom analytických služieb tretích strán. Tieto informácie zahŕňajú adresu IP, geografickú polohu zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas požiadavky, čas vašej návštevy, zobrazenia stránok a prvky stránky (napríklad prepojenia), na ktoré kliknete. Na našich stránkach alebo v našich e-mailoch môžeme použiť súbory cookies, pixelové značky a ďalšie podobné nástroje, ktoré nám môžu pomôcť pri zhromažďovaní a analýze týchto informácií. 

Tieto informácie používame na poskytovanie lepšieho a relevantnejšieho obsahu na našej webovej lokalite, na meranie vplyvu reklám, na identifikáciu a opravu problémov a na zlepšenie vášho zážitku na našej webovej lokalite. Môžeme tiež najať jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb – tretie strany, aby poskytovali online reklamu v našom mene. Môžu používať pixelové značky alebo inú podobnú technológiu na zhromažďovanie informácií o vašich návštevách stránok a tieto informácie môžu použiť na zasielanie cielených reklám. Prečítajte si zásady používania súborov cookies.

Ak nechcete, aby sa pomocou týchto technológií zhromažďovali informácie, môžete si vybrať, či tieto technológie v prehliadači prijmete alebo odmietnete. Ak ste rezidentom EÚ/EHP alebo ktorejkoľvek inej jurisdikcie, v ktorej sa vyžaduje, aby sme získali váš súhlas s používaním súborov cookies na našich webových stránkach, nastavenia súborov cookies budete môcť upraviť na webových stránkach, s výnimkou prípadov, keď sa vyžadujú špeciálne súbory cookies na povolenie základných funkcií webovej stránky. 

Právnym základom spracovania týchto analytických informácií je náš legitímny záujem porozumieť tomu, ako naši zákazníci interagujú s našimi produktmi a webovými stránkami, aby sme mohli zlepšiť ich používateľské prostredie a funkcie.

Analytické služby

Google
Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík stránok a demografických údajov, záujmov a správania na našej webovej lokalite. Používame tiež službu Google Search Console, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako naši návštevníci nájdu naše webové stránky, a aby sme zlepšili optimalizáciu našich vyhľadávacích nástrojov. Služba Google Tag Manager slúži na pochopenie správania návštevníkov webových stránok a slúži ako nástroj na spríjemnenie používania stránok.

Hotjar
Webové stránky spoločnosti Troax využívajú aj webovú analýzu Hotjar. Služba Hotjar nám pomáha merať a hodnotiť správanie na webovej lokalite, ako sú kliknutia myšou, pohyby myši, stlačenia klávesov (s výnimkou osobných informácií), prehliadanie a navštívené stránky, ako aj akcie vykonané na stránke.

Sociálne siete
Sociálne siete (tretie strany) poskytujú interaktívne doplnky alebo funkcie sociálnych sietí (ak sa napríklad chcete pripojiť k sieti Facebook alebo službe Google, aby ste našli priateľov a pridali si ich ako kontakty alebo označili stránku ako Páči sa mi to) na webových stránkach spoločnosti Troax, alebo môžu používať súbory cookies alebo iné metódy (napríklad webový signál) na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našej stránky. Keď sociálne siete používajú vaše informácie, uplatňujú sa zásady ochrany osobných údajov sociálnych sietí. Odporúčame, aby ste si ich prečítali. Sociálne siete môžu používať súbory cookies alebo iné metódy sledovania na svoje vlastné účely tak, že využijú informácie o vašej osobe pri používaní našej webovej lokality spolu s informáciami, ktoré môžu mať o vašej osobe. Môžeme tiež získať údaje z analýz sociálnych sietí, ktoré nám pomáhajú merať vplyv nášho obsahu a našich reklám na sociálnych sieťach (napr. zobrazenia a kliknutia).

Osoby mladšie ako 16 rokov

Naša webová lokalita nie je zacielená na osoby mladšie ako 16 rokov a požadujeme, aby osoby mladšie ako 16 rokov neposkytovali spoločnosti Troax osobné informácie. Ak sa dozvieme, že zhromažďujeme osobné údaje o osobe mladšej ako 16 rokov, čo najskôr podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií.

Fotografie

Na našej webovej lokalite, sociálnych sieťach alebo v tlačených materiáloch radi používame obrázky na marketingové účely. Fotografia osoby sa považuje za osobné údaje a na zverejnenie vašich fotografií potrebujeme váš súhlas. Na výstavách a podujatiach ste ako návštevník informovaní o tom, že fotografujeme. Ak nechcete byť fotografovaní, informujte o tom našich zamestnancov. Pokiaľ ide o iné typy fotografií, pred fotografovaním vás požiadame o súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V takom prípade fotografie odstránime, orežeme alebo upravíme tak, aby ste neboli na fotografii.

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať, keď pridáme nové produkty, rozšírime naše aktuálne ponuky alebo keď sa zmenia technológie a zákony. Dátum poslednej zmeny zásad ochrany osobných údajov je uvedený v dokumente. Všetky zmeny vstúpia do platnosti oznámením revízie zásad ochrany osobných údajov. Informujeme vás, ak sú tieto zmeny nevyhnutné a ak to vyžaduje zákon, získame váš súhlas. Toto oznámenie sa poskytuje e-mailom alebo na webovej lokalite spoločnosti Troax a v prepojeniach na naše zásady ochrany osobných údajov.

Vaše práva

Ak chcete uplatniť svoje práva alebo máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných informácií, kontaktujte zamestnanca zodpovedného za ochranu osobných údajov na adrese:  alebo spoločnosť Troax Group AB, Box 89, 335 04 HILLERSTORP, ŠVÉDSKO. Uveďte svoje celé meno a číslo sociálneho zabezpečenia. Upozorňujeme, že žiadosť o informácie týkajúce sa vašich osobných informácií musíte podať písomne.

Sťažnosti

Ak máte sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu. Viac informácií o miestnych orgánoch nájdete na nasledujúcej webovej lokalite: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en