Automatiserade lager/Referens

The front of Safe Escape Lock

Stora sinnen tänker lika. Ett samarbete för en säkrare framtid.

När en kund berättade för oss att de ville ha en ny typ av lås för säker flykt, lyssnade vi – och skapade det tillsammans. Ibland, när allting faller på plats, kan en ny innovation finnas rakt framför ögonen.

”Idén bakom det nya låset Safe Escape kom upp när vi hade ett möte med vår kunds tekniker för ungefär ett år sedan”, sade Erik van der Meer, Troax Holland. De sade till oss: ”Vi vill ha ett speciallås med en säkerhetsbrytare för att säkra logistikenheter i automatiserade lager.” Och därmed kunde resan börja, tillsammans med Troax' team för forskning och utveckling. En projektgrupp upprättades och efter en tid kunde det nya låset Safe Escape Lock presenteras. Detta är en väl genomtänkt lösning, skapad främst för automatiserade lager. Och nu, efter en tid av forskning, konstruktion, utveckling och kvalitetstest, är det tillgängligt och introducerat på marknaden. Det nya låset har presenterats kortfattat för kunden, och deras reaktioner var mycket entusiastiska.

”Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder, eftersom det leder till mer kreativa innovationer, som för oss alla framåt.”


Från innovation till installation

Samarbetet mellan Troax och kunden – en stor europeisk tillverkare av pallställ – har pågått i några år nu, och efter några möten blev vi deras partner. ”Detta är ett nyckelord. För oss är det något annat att vara en partner än att vara en traditionell leverantör. Vi säljer en liten del av alla de produkter som ingår i dessa stora projekt. Men de produkter vi levererar gäller säkerhet och måste tas på allvar”, sade van der Meer. ”Vi försöker vara en totalleverantör, genom att både hålla en hög servicenivå och vara en partner. Vi tar över många arbetsuppgifter från dem, eftersom partners hjälper varandra. Dessutom fokuserar vi på innovationer, och parallellt med låset Safe Escape Lock har vi utarbetar olika lösningar som gör att installationen går snabbare.”