Automatiserade lager/Referens

Automated warehouse

På väg mot nya höjder

Under nästan ett årtionde har Troax samarbetat nära med en av Europas största livsmedelsdistributörer. Samarbetet har resulterat i nya innovationer, som har använts i tillväxtområdet automatiserade lager.

Systemet av skyddsväggar av nätpanel svarar vanligen för en relativt liten del av den totala kostnaden för ett automatiserat lager, men den får inte förbises. ”När en verksamhet startas är säkerheten en extremt viktig faktor, och det är avgörande att vi håller våra löften beträffande installationen. Stora investeringar står på spel och det är mycket viktigt att ha en kontinuerlig och öppen dialog om leveranser”, sade Viktor Göhlin, expert på automatiserade lager vid Troax. Under de senaste 10 åren har Troax samarbetat med en av Europas största livsmedelsdistributörer med projekt som innefattar lösningar för storskaliga automatiserade lager. För Troax’ del kommer projektet mer att handla om säkerhet än om logistik och robotar.

”I automatiserade lager arbetar människor och robotar sida vid sida, vilket innebär att säkerhet blir en nyckelfråga inom varje logistikenhet.”

MASKINSKYDD I LOGISTIKENHETER

I det här fallet stod det klart att man behövde en välgrundad lösning, som passade användningsområdet och företagets önskemål. Idag har flera kilometer – till och med tiotals kilometer – säkerhetsnätpanel levererats. ”Automatiserade lager innehåller både robotar och människor, och vi kunde använda en kombination av lösningar från segmenten för maskinskydd respektive lager- och industriväggar. Vi tror också att efterfrågan på säkerhetslösningar av hög kvalitet i automatiserade lager kommer att öka i takt med att marknaden expanderar.” Nya lösningar har utvecklats i takt med kundens tillväxt. Projektets omfattning har ställt höga krav på både tillverkning och leverans, och här har Troax' kapacitet för leveranssäkerhet var en stor tillgång. ”Kunden har kunna förlita sig helt på att vi ska hitta den rätta säkerhetslösningen. Totalt har projektet resulterat i nästan 20 km maskinskyddsstaket med omkring 1 000 säkerhetsdörrar, samt 15 000 m² (motsvarande två fotbollsplaner) rasskyddsskärmar”, sade Viktor Göhlin.


DEN RÄTTA LÖSNINGEN FÖR VARJE PROJEKT

Inom automatiserade lager är det avgörande att varje specifik detalj, liksom själva lösningen, utformas med omsorg och utförs korrekt i rätt tid. Detta förebygger alla slags förseningar och eventuella extra kostnader som kan uppkomma. Med tiden har ett nära samarbete vuxit fram mellan Troax och kunden. ”I automatiserade lager arbetar människor och robotar sida vid sida, vilket innebär att säkerhet blir en nyckelfråga inom varje logistikenhet.”