Press

Thomas Widstrand

Troax-nyheter

Läs våra interimsrapporter, pressmeddelanden och företagsnyheter.

Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB (publ)

2020/06/25 16:30 CEST

Årsstämman i Troax Group AB (publ) hölls den 25 juni 2020 i Hillerstorp.

Fastställande av resultat-och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 0,1 Euro per aktie med...

Kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ)

2020/05/25 08:30 CEST

Aktieägarna i Troax Group AB (publ) (556916-4030) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl 15.00 på bolagets kontor, Tyngel, 335 04 Hillerstorp. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 coronaviruset avser Troax Group...

Styrelsen i Troax Group AB föreslår att utdelningen halveras

2020/05/19 08:30 CEST

Med hänsyn tagen till den rådande situationen där effekter relaterade till Covid-19 i dagsläget är svåra att förutse har styrelsen i Troax Group AB (publ) beslutat att som en säkerhetsåtgärd, till årsstämman föreslå att ordinarie utdelning halveras från tidigare föreslagna...

Troax Group: Delårsrapport Januari-Mars 2020

2020/04/23 12:30 CEST

JANUARI – MARS

 • Orderingången ökade med 12% och uppgick till 44,6 (39,7) MEUR.
  Justerat för valuta var ökningen 12%.
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 4 procent till 40,8 (39,1) MEUR.
  Justerat för valuta var ökningen 4 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 6,5...

Inbjudan – Presentation av resultatet för första kvartalet 2020

2020/04/16 09:00 CEST

Troax Groups rapport för första kvartalet 2020 publiceras kl. 12:30 CET den 23 april.

Thomas Widstrand, Vd & koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.

Rapport och presentation kommer finnas tillgängliga...

Valberedningen ändrar förslag om höjt styrelsearvode i Troax Group AB

2020/03/26 16:00 CET

Valberedningen, bestående av representanter från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande, har i publicerad kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ) föreslagit en höjning av styrelsearvodet till styrelsens ledamöter med undantag för den verkställande direktören.

Med hänsyn tagen...

Kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ)

2020/03/20 08:30 CET

Aktieägarna i Troax Group AB (publ) (556916-4030) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl 15.00 på bolagets kontor, Tyngel, 335 04 Hillerstorp. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 coronaviruset avser Troax Group...

Bokslutskommuniké 2019

2020/02/10 12:30 CET

OKTOBER - DECEMBER

 • Orderingången var oförändrad jämfört med föregegående år och uppgick till 41,8 (41,7) MEUR.
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 2 procent till 44,4 (43,5) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 1 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 8,7 (10,1) MEUR.
 • Rörelsemarginalen...