Troax_MG_Vy2_02.jpg

Lås och brytare

Troax Safe Lock är vårt mest sålda låsalternativ för maskinskyddsdörrar. Det kan förses med önskad säkerhetsbrytare för att uppnå erforderlig prestandanivå. Safe Escape Lock är ett perfekt lås för automatiserade lager, eftersom tillträde regleras med ett eurocylinderlås och en säkerhetsbrytare kan integreras i låset. Eurocylinderlås och magnetlås kan kompletteras med fästen för brytare.

More Machine Guarding Products

Vill du veta mer?
Marléne Härensjö, Innesäljare, Maskinskydd
Marléne Härensjö
Innesäljare, Maskinskydd
Anders Johansson
Anders Johansson
Kundansvarig säljare, Maskinskydd & Lager, Syd
Portrait of a person
Linda Nilsson
Innesäljare, Maskinskydd
Christian Fahlén, Kundansvarig säljare, Maskinskydd & Lager, Väst och Öst
Christian Fahlén
Kundansvarig säljare, Maskinskydd & Lager, Södra Sverige, väst – öst
Portrait of a person
Sandra Lagerström
Säljsupport, Maskinskydd
Portrait of a person
Stefan Thorén
Kundansvarig säljare, Maskinskydd & Lager, Stockholm, Mitt & Nord