Safe lock_Front.png

Lås och brytare

Troax Safe Lock är vårt mest sålda låsalternativ för maskinskyddsdörrar. Det kan förses med önskad säkerhetsbrytare för att uppnå erforderlig prestandanivå. Safe Escape Lock är ett perfekt lås för automatiserade lager, eftersom tillträde regleras med ett eurocylinderlås och en säkerhetsbrytare kan integreras i låset. Eurocylinderlås och magnetlås kan kompletteras med fästen för brytare.

Vill du veta mer?
Madeleine Widegren
Madeleine Widegren
Kundansvarig säljare, Maskinskydd & Lager, Stockholm, Mitt & Nord
Marléne Härensjö, Innesäljare, Maskinskydd
Marléne Härensjö
Innesäljare, Maskinskydd
Anders Johansson
Anders Johansson
Kundansvarig säljare, Maskinskydd & Lager, Syd
Linda Nilsson
Linda Nilsson
Innesäljare, Maskinskydd
Christian Fahlén, Kundansvarig säljare, Maskinskydd & Lager, Väst och Öst
Christian Fahlén
External sales, machine guarding and warehouse partitioning