Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax skapar nya möjligheter – på längden och på höjden

Hillerstorp 3 december 2019, 10:00 CET
 

Inviger ny, helautomatiserad produktionslina för nätpaneler

Troax Group investerar för framtiden och den 6 december invigs en ny och helt automatiserad produktionslinje för nätpaneler. Samtidigt slås portarna upp för ett utbyggt lager på femtusen kvadratmeter.

Med en ny produktionslinje tar Troax Group nu nästa steg inom automatisering. Investeringen är på 60 MKR och innebär att två relativt avancerade processer kan slås ihop till en produktionslinje.
– Denna nivå av automation är ny för oss och på det stora hela ger det en väsentlig utveckling av vår maskinkapacitet, säger koncernens vd Thomas Widstrand. 
Satsningen skapar möjlighet för Troax att öka volymerna över tid och därigenom ta emot en betydande ökning av mängden order. Totalt kommer maskinkapaciteten att öka med fyrtio procent. 
– Den nya linjen ger oss både ökade leveransmöjligheter och ökad flexibilitet och vi kan köra omfattande ordrar med kort varsel. Det ger också bättre ledtider även vid större batcher. Vi ser med tillförsikt på framtiden och är nu förberedda på en fortsatt ökning av marknaden. Vår ambition är också fortsatt att ta ytterligare marknadsandelar. Ur kundsynpunkt är detta positivt, förstås. Vi vill att det ska vara tryggt att lägga order hos oss, och detta säkrar vi ytterligare i och med denna investering. 
Invigningen av den nya produktionslinjen sammanfaller med en större utbyggnad av produktionsenhetens lager. Även här tar organisationen steg mot ökad automatisering. Utbyggnaden innebär både att lagerytan har blivit större och att antalet portar för in- och utlastning har utökats.
– Vi har vuxit mycket och har till följd av detta varit trångbodda vad gäller lagerutrymme. Nu har vi utökat delen för plock och paketering, och inte minst så har vi skapat större plats för in- och utlastning av gods. Vi har helt enkelt velat säkerställa att volymen – som också har ökat de senaste åren – kan flyta på mellan stationerna på ett bra sätt, avslutar Widstrand.

Invigningen hålls den 6 december klockan 13.00 på Troax, Hillerstorp.