Sustainability and safety

A stack of cooper mesh

Volg een eerlijke voetafdruk 

Werken aan duurzaamheid kent geen begin, midden of einde. Het is een nooit eindigende reis die doordringt tot in alle sectoren van onze bedrijfstak. De weg ernaartoe vraagt ook om moed, oprechtheid en nederigheid ten opzichte van de grootste uitdaging van onze tijd. Wij zorgen voor uw veiligheid en brengen daarbij de toekomst van de planeet niet in gevaar. Volg ons.

Altijd en overal bescherming

Het is onze taak u te beschermen. Daarom kunt u er gerust op zijn dat wij altijd proberen het leven veiliger, eerlijker en duurzamer te maken, zowel voor u als voor de mensen om u heen. Deze belofte raakt iedereen die overal ter wereld in contact komt met onze producten of ons bedrijf. Wij geloven in ons eigen kunnen en handelen, maar wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe trends en kennis. Maar bovenal staan we voor wat we zijn. We zijn eerlijk over onze vooruitgang én hoe over het nog beter kan. Ons duurzaamheidswerk is geheel gebaseerd op producten die mensen, eigendom en processen beschermen. Onze gaaspanelen redden uiteindelijk levens. Wij werken dus niet met veiligheid omwille van het milieu, wij doen het omwille van onze klanten, zonder de toekomst van de mensheid en de natuur in gevaar te brengen. 

A Troax employee smiling

"Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen veiligheid en duurzaamheid.”
Thomas Widstrand, CEO

Beloften vragen om daadkracht 

Vage beloften om de wereld en toekomstige generaties te behoeden voor klimaatverandering zijn niet geloofwaardig. Lege woorden leiden niet tot verandering. Bij Troax geloven we dat concrete acties en voortdurende verbeteringen meer zeggen dan woorden. Laten we wel wezen. Een stalen product is nooit helemaal milieuvriendelijk noch duurzaam, maar een Troax-product biedt nog altijd veel voordelen vanuit het oogpunt van milieu en duurzaamheid. Wij maken het onze klanten gemakkelijk om het verschil te maken in hun dagelijks leven en in het grotere geheel. Onze klanten weten wat ze kopen en wat dit met het milieu doet. 

Troax employee smiling

De vingerafdruk van koolstof 

Troax probeert voortdurend de CO2-voetafdruk te verminderen, maar niet ten koste van de veiligheid. Het gaat er niet om het ene te verkiezen boven het andere, het gaat erom te kiezen wat voor u perfect is. Er is geen universele waarheid. Uw werkelijkheid is net zo uniek als een vingerafdruk en uw keuzes hebben een grote invloed op het veiligheidsniveau en de CO2-voetafdruk. Door berekeningen van de CO2-uitstoot aan te bieden waarbij zowel de veiligheid als de duurzaamheid in aanmerking worden genomen, helpen wij u producten en systemen te vergelijken vanuit een CO2-perspectief. Met onze hulp kunt u meer doordachte beslissingen nemen. U kunt rekenen op Troax - we hebben alles uitgezocht. 

Onze CO2-berekeningen 

 

Abstract background with a theme of co2
Illustration for calculating reality segment

Berekening van de werkelijkheid

 
Illustration for segment 99% recyclable steel

99% recycleerbaar staal

 
Illustration for perfectly balanced design segment

Perfect evenwicht in ontwerp

 
Person working with steel
A Troax employee smiling
Focus op de grijze gebieden

Grijze en zwarte kleuren zijn beter vanuit het oogpunt van klimaat en duurzaamheid. In vergelijking met geel en andere levendige kleuren zijn voor grijs en zwart minder verflagen nodig, wat resulteert in milieuvriendelijkere oppervlakken. Bovendien is grijs ook de meest voorkomende kleur van Troax, waardoor het efficiënter past in ons productieproces. Grijs is onze standaardkleur, maar onze producten kunnen worden geleverd in de kleuren van uw keuze, passend bij uw bedrijfsprofiel.


Kies bewust met Drawit

Met Troax Drawit kunt u onze machinebeveiligingsproducten op een tekenoppervlak in uw browser plaatsen. Alle producten en kleuren die vanuit milieuoogpunt beter zijn, worden geaccentueerd met groene blaadjes. Troax Drawit is dus niet alleen een krachtige en gebruiksvriendelijke configuratietool, hij maakt het ook mogelijk om betere en bewustere keuzes te maken. Layout-tools zoals Troax Drawit creëren in combinatie met onze producten slimmere oplossingen.

Illustration with text regarding ISO certification
Troax werd al in 1998 gecertificeerd met de milieunorm ISO 14001.
Illustration declaring the different percentages of climatic effect.
Troax streeft naar een vermindering van het energieverbruik met 2% per jaar ten opzichte van het aantal kilogrammen staal dat door het bedrijf wordt verbruikt.
Illustration declaring the different percentages of climatic effect.
Onze Zweedse vestiging in Hillerstorp is verantwoordelijk voor ongeveer 1% van onze impact op het klimaat. Het is gebaseerd op directe broeikasgasemissies en indirecte emissies van ingekochte elektriciteit, verwarming en koeling. Het vervoer naar de klanten bedraagt iets meer dan 6% en de productie van staal (hoogovens, staalfabrieken, enzovoort) 93%.

De cirkel is bijna rond 

Troax maakt deel uit van de wereldwijde kringloopeconomie, maar we kunnen de cirkel niet alleen rondmaken. Onze producten zijn ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende een lange periode. Ze zijn tevens te recyclen. Helaas hebben wij geen controle over het recyclingproces, maar wij moedigen alle klanten aan om producten aan het einde van de levenscyclus te recycleren. Dit is een belangrijke kwestie om aan te pakken wanneer je wereldwijd aan klanten levert. Onze producten kunnen ook worden hergebruikt voor de oorspronkelijk bedoelde doeleinden, op voorwaarde dat ze op geen enkele manier beschadigd zijn. 

Graphical illustration of different shapes

Globale en lokale verantwoordelijkheid   

De VN-agenda voor duurzame ontwikkeling biedt een goede blauwdruk voor onze ambities, nu en na 2030. Naast meerdere doelen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG's) concentreren we ons op drie prioritaire aandachtsgebieden voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Alle aandachtsgebieden staan centraal voor ons en voor onze activiteiten met onze belanghebbenden. Bovendien zijn wij trots op onze kernwaarden in de dagelijkse praktijk en op de lange termijn. We zullen ons interne duurzaamheidsprogramma de komende jaren blijven ontwikkelen door de organisatie te scholen en nieuwe doelen voor het bedrijf te stellen. Bovendien blijven wij aanwezig op het wereldtoneel en zorgen we ervoor dat het aantal transporten van fabrieken naar klanten wordt beperkt. 
De aankoop van staal en het vervoer zullen twee van onze belangrijkste kernpunten blijven.

Employee standing with a product

99% recycleerbaar staal 

Onze staalproducten zijn 99% recycleerbaar. Aan het einde van de levenscyclus kunnen onze producten opnieuw in omloop gebracht worden en kunnen er nieuwe staalproducten van worden gemaakt. Onze producten zijn ook gemakkelijk te monteren, te demonteren en te sorteren, waardoor het recyclingproces vlotter en energiezuiniger verloopt. Net als vele andere metalen kan staal worden gerecycleerd zonder dat de eigenschappen ervan worden aangetast. Vanwege de inherente waarde van staal is het recyclingproces tamelijk ingewikkeld. Het recyclingpercentage verschilt ook per markt, bedrijfstak en land. Helaas heeft Troax geen controle over dit proces, maar we moedigen recycling en hergebruik van onze producten aan indien dit mogelijk is. Onze panelen zijn altijd geschilderd in standaardkleuren of speciale kleuren die passen bij specifieke profielen. Daarom zijn onze producten niet 100% recycleerbaar.  

We willen meer gerecycleerd staal 
Wanneer u een staalproduct koopt, koopt u ook een recycleerbaar product, maar niet noodzakelijk een product gemaakt van gerecycleerd staal. Het liefst zouden we alleen gerecycleerd staal gebruiken in plaats van nieuw materiaal, maar de realiteit is niet zo eenvoudig. De wereldwijde staalmarkt, met inbegrip van staalfabrieken over de hele wereld, dicteert de beschikbaarheid van gerecycleerd staal. Uitgaande van het wereldwijde jaarlijkse verbruik in alle industrieën, is er onvoldoende gerecycleerd staal om aan de vraag te voldoen. Simpel gezegd: de vraag is veel groter dan het aanbod. Ongeveer de helft van de grondstoffen voor Troax in Zweden bestaat uit gerecycleerd staal.  In 2021 gebruikten wij 51% gerecycleerd kabel- en buizenstaal in onze productiefaciliteit in Hillerstorp. Door een tekort aan aanbod konden we de hoeveelheid gerecycleerd staal niet verhogen. Het is ons streven om tegen 2030 80% gerecycleerd of alternatief staal in onze productie te gebruiken. 

Perfect evenwicht in ontwerp

Alle productontwikkelprojecten van de Zweedse divisie kennen een verplichte milieuanalyse met het doel belangrijke milieuaspecten vast te stellen. Die analyse ligt in het natuurlijke verlengde van de voorstudie en de productspecificatie, en bestrijkt alles van materiaal en productie tot logistiek. Elke analyse volgt een gestandaardiseerde methode en protocol. Een goede beoordeling betekent betere milieueigenschappen. Als de analyse van een bepaalde factor een lage beoordeling oplevert, moet deze worden uitgelicht en moeten waar mogelijk verbeteringsmaatregelen worden genomen. Het gaat erom een perfect evenwicht te vinden tussen veiligheid en duurzaamheid. Uiteindelijk is Troax een bedrijf voor de veiligheid van mensen. 

Sterker en veiliger
Wat de resultaten van de analyses betreft, zijn er verschillende goede voorbeelden van zowel veiligere als milieu-efficiëntere producten. Een voorbeeld is onze Strong Fix 80X80-paal. De paal maakt deel uit van een van onze meest robuuste en populaire systemen. Op basis van de analyse en een reeks tests hebben wij besloten de constructie te optimaliseren. Door de dikte te verminderen zijn we er in geslaagd het staalgebruik met 36% te verlagen. Dankzij verbeterde systeemeigenschappen is de nieuwe paal ondanks een aanzienlijke materiaalreductie nu nog veiliger. Bovendien maakt de vermindering van staal het gemakkelijker om de paal te vervoeren en te plaatsen. Veiliger voor de gebruiker en beter voor het milieu. 

Prettiger en vlotter
Ons gepatenteerde systeem voor het koppelen van hoge palen, Smart Splice, is een ander goed voorbeeld. Kort gezegd vervangt Smart Splice de traditionele wikkelverlengstukken, wat resulteert in een strakke en sterke pasvorm binnen in de paal. Door het koppelstuk ín de paal te plaatsen wordt tijd bespaard bij de logistiek en de installatie. Het ziet er ook nog mooi uit. En het belangrijkste: Smart Splice kan 1.600 joules hebben.

Robot machine working

FOCUSGEBIEDEN

• Verminderde impact op het milieu
• Fatsoenlijke werkomstandigheden 
• Hoge bedrijfsethiek

Two Troax employees smiling

KERNWAARDEN

• Klantgerichtheid
• Respect
• Samenwerking

Downloads

Naam Sort descending Categorie Typ Segment
Certificate - ISO 14001_EN.pdf
Categorie
Certificates
Typ
Document
Segment
Download
Certificate - ISO 9001_EN.pdf
Categorie
Certificates
Typ
Document
Segment
Download
Certificate carbon offset Troax AB.pdf
Categorie
Certificates
Typ
Document
Segment
Download
Policy - Troax Environmental Policy_EN.pdf
Categorie
Documents
Typ
Document
Segment
Download
Policy - Troax Quality policy_EN.pdf
Categorie
Documents
Typ
Document
Segment
Download
REACH and RoHS – Declaration of compliance_EN.pdf
Categorie
Documents
Typ
Document
Segment
Download
Statement - UPS Carbon neutral Emission - Jan-Dec 2022.pdf
Categorie
Certificates
Typ
Document
Segment
Download
Troax Duurzaamheidsrapport_EN.pdf
Categorie
Brochures
Typ
Document
Segment
Download