Downloads
No relevant products found.
No relevant pages found.
Downloads

De perfecte balans

Een gebalanceerd duurzaamheidsperspectief houdt in dat we alle aspecten van duurzaamheid zorgvuldig overwegen. We houden rekening met de impact van onze producten op het milieu en de omgeving, en zorgen er tegelijkertijd voor dat onze producten de gebruiker beschermen. Het vinden van de juiste balans tussen het gebruik van staal en de bijbehorende koolstofvoetafdruk, waarbij tegelijkertijd veilige producten worden geleverd voor mensen, eigendommen en processen, vormt een complexe uitdaging. In sommige gevallen is het essentieel om de koolstofvoetafdruk tot een minimum te beperken, terwijl we bij projecten met hoge veiligheidseisen wellicht voorrang moeten geven aan een veiliger systeem. Ons doel is om de perfecte balans te vinden tussen veiligheid en duurzaamheid.

De kunst van het balanceren

De perfecte balans dient als leidraad voor ons doel om kwaliteitsproducten te vervaardigen met aandacht voor het milieu en sociale duurzaamheid. Dit komt tot uiting in onze kernwaarden: respect, klantgerichtheid en samenwerking. We richten ons niet alleen op veiligheid, maar streven ook naar duurzame bedrijfsactiviteiten.


Onze duurzaamheidsstrategie kan worden samengevat in drie belangrijke aspecten:

Milieu

We zijn ons bewust van de uitdagingen die gepaard gaan met staalproductie en zetten ons in om onze ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken. We werken voortdurend aan het verminderen van emissies en het verbeteren van onze duurzame werkmethoden.

Sociaal

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden geleid door de overtuiging om eerlijke werkmethoden te gebruiken en hoge veiligheidsnormen te handhaven. Dit geldt niet alleen voor alle medewerkers van Troax, maar ook voor onze eindgebruikers. Ons doel is het creëren van een sociaal duurzame toekomst waarin zowel onze medewerkers als de maatschappij in het algemeen zich kunnen ontwikkelen en groeien.

Beleid

We handhaven integriteit en ethische bedrijfspraktijken en houden ons strikt aan onze gedragscode en ons beleid. Door transparant te zijn en verantwoording af te leggen, willen we een positieve impact hebben op de maatschappij en het milieu.

Artistic black and white photograph of three delicate leaves arranged in a harmonious, upward-spiraling composition against a soft gray background. Symbolizing the fusion between steel and nature in Troax work for a sustainable future.
Lees ons duurzaamheidsverslag

In ons duurzaamheidsverslag kunt u meer lezen over de manier waarop we deze drie aspecten in balans brengen bij het ontwikkelen van onze veiligheidsoplossingen.

Duurzaamheidsverslag