Nedladdningar
Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.
Nedladdningar

Den perfekta balansen

Att ha ett balanserat hållbarhetsperspektiv innebär att vi noggrant beaktar alla aspekter av hållbarhet. Vi tar hänsyn till vår produkts påverkan på miljön och omgivningen samtidigt som vi säkerställer att våra produkter skyddar användarna. Att hitta rätt balans mellan användningen av stål och det tillhörande koldioxidavtrycket, samtidigt som vi levererar säkra produkter för individer, egendom och processer, är en komplex utmaning. I vissa fall är det avgörande att minimera koldioxidavtrycket, medan projekt med höga säkerhetskrav kan kräva att vi prioriterar ett säkrare system. Vårt mål är att uppnå den perfekta balansen mellan säkerhet och hållbarhet.

KONSTEN ATT BALANSERA

Den perfekta balansen fungerar som en riktlinje för vårt mål att tillverka kvalitativa produkter samtidigt som vi tar hänsyn till miljön och den sociala hållbarheten. Detta återspeglas i våra kärnvärden: respekt, kundfokus och samarbete. Vi fokuserar inte bara på säkerhet utan strävar också efter en hållbar verksamhet.


Vår hållbarhetsstrategi kan sammanfattas i tre centrala aspekter:

MILJÖ

Vi är medvetna om de utmaningar som stålproduktion innebär och är fast beslutna att minimera vårt koldioxidavtryck. Vi arbetar kontinuerligt för att minska utsläppen och stärka våra hållbara metoder.

Social

Vårt hållbarhetsarbete styrs av en övertygelse om att använda rättvisa metoder och upprätthålla höga säkerhetsstandarder. Detta gäller inte bara för alla Troax-medarbetare utan även för våra slutanvändare. Vårt mål är en socialt hållbar framtid där både vår personal och samhället i stort kan växa och frodas.

Governance

Vi upprätthåller integritet och etiska affärsmetoder, samt följer strikt vår uppförandekod och våra policyer. Vi strävar efter att vara transparenta och ansvarsfulla, i linje med vårt uppdrag att göra en positiv insats för samhället och miljön.

Artistic black and white photograph of three delicate leaves arranged in a harmonious, upward-spiraling composition against a soft gray background. Symbolizing the fusion between steel and nature in Troax work for a sustainable future.
LÄS VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur vi balanserar dessa tre aspekter när vi utvecklar våra säkerhetslösningar.

Hållbarhet