Press

Thomas Widstrand

Troax-nyheter

Läs våra interimsrapporter, pressmeddelanden och företagsnyheter.

Styrelsen i Troax Group AB föreslår att utdelningen halveras

2020/05/19 08:30 CEST

Med hänsyn tagen till den rådande situationen där effekter relaterade till Covid-19 i dagsläget är svåra att förutse har styrelsen i Troax Group AB (publ) beslutat att som en säkerhetsåtgärd, till årsstämman föreslå att ordinarie utdelning halveras från tidigare föreslagna...

Troax Group: Delårsrapport Januari-Mars 2020

2020/04/23 12:30 CEST

JANUARI – MARS

 • Orderingången ökade med 12% och uppgick till 44,6 (39,7) MEUR.
  Justerat för valuta var ökningen 12%.
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 4 procent till 40,8 (39,1) MEUR.
  Justerat för valuta var ökningen 4 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 6,5...

Inbjudan – Presentation av resultatet för första kvartalet 2020

2020/04/16 09:00 CEST

Troax Groups rapport för första kvartalet 2020 publiceras kl. 12:30 CET den 23 april.

Thomas Widstrand, Vd & koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.

Rapport och presentation kommer finnas tillgängliga...

Valberedningen ändrar förslag om höjt styrelsearvode i Troax Group AB

2020/03/26 16:00 CET

Valberedningen, bestående av representanter från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande, har i publicerad kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ) föreslagit en höjning av styrelsearvodet till styrelsens ledamöter med undantag för den verkställande direktören.

Med hänsyn tagen...

Kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ)

2020/03/20 08:30 CET

Aktieägarna i Troax Group AB (publ) (556916-4030) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl 15.00 på bolagets kontor, Tyngel, 335 04 Hillerstorp. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid-19 coronaviruset avser Troax Group...

Bokslutskommuniké 2019

2020/02/10 12:30 CET

OKTOBER - DECEMBER

 • Orderingången var oförändrad jämfört med föregegående år och uppgick till 41,8 (41,7) MEUR.
 • Nettoomsättningen ökade organiskt med 2 procent till 44,4 (43,5) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 1 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 8,7 (10,1) MEUR.
 • Rörelsemarginalen...

Anders Mörck föreslås som ny styrelseordförande i Troax Group AB

2020/01/27 15:30 CET

Valberedningen, bestående av representanter från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande, har för avsikt att till årsstämman föreslå Anders Mörck som ny styrelseordförande. 

Anders Mörck är 56 år och har en civilekonomexamen från Högskolan i Växjö. Anders är idag...

Ökad säkerhet och snabbare montering med flexibel konsol

2020/01/23 14:30 CET

Troax nya konsol Uni-bracket är en vidareutveckling av tidigare konstruktioner för att bli ännu starkare och mer flexibel. En lång förstärkningsprägling utmed långsidan, samt en liten dito, gör konsolen riktigt stadig. Den kan fästas på fyra olika sätt på pallställets...

Uni-bracket