Press

Thomas Widstrand

Troax-nyheter

Läs våra interimsrapporter, pressmeddelanden och företagsnyheter.

Troax Group Delårsrapport Tredje kvartalet 2019

2019/11/07 12:30 CET

JULI - SEPTEMBER

  • Orderingången var oförändrad jämfört med föregegående år och uppgick till 40,0 (40,1) MEUR.
  • Nettoomsättningen ökade organiskt med 6 procent till 42,2 (39,7) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 6 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 9,8 (8,6) MEUR.
  • Rörelsemarginalen...

Troax Group: Delårsrapport Januari - Juni 2019

2019/08/14 12:30 CEST

APRIL – JUNI

  •  Orderingången ökade med 9 procent till 46,6 (42,9) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 8 procent.
  •  Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 42,3 (41,1) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 3 procent.
  •  Rörelseresultatet ökade...

Inbjudan – Presentation av resultatet för andra kvartalet 2019

2019/08/06 08:30 CEST

Thomas Widstrand, Vd & koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av nedanstående tel. nummer samt konferens kod. Vänligen ring 5 -10 minuter innan...

Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB (publ)

2019/05/14 17:40 CEST

Fastställande av resultat-och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5,00 kronor per aktie (cirka 0,48 Euro) med 16 maj som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den...

Troax Group: Delårsrapport Januari-Mars 2019

2019/05/14 12:30 CEST

JANUARI – MARS

  •  Orderingången minskade med 1 procent till 39,7 (40,3) MEUR. Justerat för valuta var minskningen 1 procent.
  •  Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 39,1 (36,7) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 6 procent.
  •  Rörelseresultatet minskade...

Inbjudan – Presentation av resultatet för första kvartalet 2019

2019/05/03 08:30 CEST

Thomas Widstrand, Vd & koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl. 17:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av nedanstående tel. nummer samt konferens kod. Vänligen ring 5 -10 minuter innan...

Troax Group AB: Troax årsredovisning för 2018

2019/04/16 13:30 CEST

En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Engelsk version av årsredovisningen publiceras vid senare tillfälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Widstrand, Vd och koncernchef


Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra...