Trh

Chicago, USA

LÍDER NA RASTÚCOM TRHU

Troax je lídrom na svetovom trhu s kovovými drôtenými panelmi. Naše výrobky sa používajú hlavne na zaistenie bezpečného pracovného prostredia pre zamestnancov, najmä v podnikoch, ktoré používajú stroje. Zameriavame sa na ochranu strojov, skladové deliace steny a ochranu majetku v úložných priestoroch.

OCHRANA STROJOV

Moderné odvetvia sú často vysoko automatizované a vyžadujú si vysokú úroveň bezpečnosti. Na ochranu ľudí pred potenciálne nebezpečnými strojmi, ale aj na ochranu výrobného procesu, sa tieto oblasti oddelia, napríklad drôtenými deliacimi stenami. Našimi zákazníkmi v oblasti ochrany strojov sú predovšetkým integrátori, automobilový priemysel, výrobcovia priemyselných zariadení a priemysel všeobecne.  

Preberi več

Troax machine guarding
Market 7-8 percent

FAKTORY RASTU

Očakáva sa, že trh s ochranou strojov vzrastie o 7 – 8 %. Rast sa predpokladá predovšetkým v odvetviach, v ktorých sa zvyšuje využívanie veľkých priemyselných robotov. Napríklad v automobilovom priemysle, v baníctve, oceliarskom priemysle, farmaceutickom priemysle, v potravinárskom priemysle a strojárstve.

Globe

ZÁKAZNÍCI

• Integrátori, ktorí zase predávajú a inštalujú hotové riešenia koncovým zákazníkov.
• Automobilový priemysel
• Výrobcovia priemyselných zariadení (robotov), ako sú baliace stroje a všeobecný priemysel.
• Nájdu sa aj zákazníci z oblasti automatizovaných skladových deliacich stien, keďže tí často pochádzajú z oblasti ochrany strojov.

SKLADOVÉ A PRIEMYSELNÉ DELIACE STENY

Naše výrobky pre skladové a priemyselné deliace riešenia zahŕňajú skladové deliace steny, klietky, drôtené regálové police a systémy na ochranu proti pádu. Troax je tiež lídrom v oblasti automatizovaných skladových deliacich stien. Naša zákaznícka základňa je široká a dynamická, od výrobcov paletových regálov a ďalších integrátorov až po spoločnosti podnikajúce v oblasti elektronického obchodu, potravín a logistiky. Patria sem aj zákazníci v oblasti zriaďovania počítačových a serverových hál. 

Preberi več

Warehouse partitioning
Market 3-4 percent

FAKTORY RASTU

Očakávaný rast tohto segmentu trhu je asi o 3 – 4 %, a to predovšetkým v dôsledku rozvoja veľkých obchodných reťazcov a ich potreby skladov. Trend rozvoja elektronického obchodu je tiež rastúcim faktorom. Celkový rast elektronického obchodu predstavuje minimálne 10 % ročne.

Globe

ZÁKAZNÍCI

• Výrobcovia paletových regálov a ďalší integrátori
• Elektronický obchod, reťazce katalógového predaja a reťazce s potravinami
• Logistické spoločnosti dopĺňajú prepravné služby o riešenia skladových deliacich stien
• Zriaďovatelia počítačových a serverových hál

OCHRANA MAJETKU V ÚLOŽNÝCH PRIESTOROCH 

Troax ponúka prispôsobiteľné riešenia jedinečných úložných priestorov navrhnuté tak, aby vyhovovali skladovacím potrebám našich zákazníkov a poskytli im zaistenie. Majitelia nehnuteľností na celom svete vybavujú úložné priestory svojich nájomcov pivničnými systémami ochrany úložných priestorov Troax. Okrem súkromných a mestských realitných spoločností a združení vlastníkov bytov poskytujeme služby aj v stavebníctve a profesionálnym prenajímateľom skladov. 

Preberi več

Property protection, storage
Market 2-3 percent

FAKTORY RASTU

Táto časť trhu je závislá od výstavby bytov, a tým čiastočne aj od politických rozhodnutí. Očakáva sa tu rast v rozmedzí 2 – 3%.

Globe

ZÁKAZNÍCI

• Mestské a súkromné bytové spoločnosti a bytové družstvá
• Stavebný priemysel
• Profesionálni prenajímatelia skladov


DRÔTENÉ PANELY NA KOVOVEJ MATERIÁLOVEJ BÁZE

Pri odhadovanom raste trhu na úrovni približne 5 % ročne sa očakáva, že svetový trh bude mať hodnotu okolo 1,1 miliardy eur. Troax predpokladá, že trh bude takýmto tempom naďalej rásť, pokiaľ sa medzinárodná konjunktúra výrazne neoslabí. 

Troax metal based mesh panels

Odhad svetového trhu je možné urobiť nasledovne:

Európa – 5 % svetového trhu alebo cca 500 miliónov eur. Trh je zhruba rozdelený takto: 55 % ochrana strojov, 31 % skladové a priemyselné deliace steny a 14 % riešenia ochrany úložných priestorov.

Severná Amerika – 41 % svetového trhu alebo cca 450 miliónov eur.

Ázia – 14 % svetového trhu alebo cca 150 miliónov eur.

Troax world market

Troax má podiel na svetovom trhu okolo 15 % a je najväčším zo známych aktérov. Jeho cieľom je dosiahnuť viac ako 18 % v priebehu nasledujúcich 2 – 4 rokov. Náš podiel na európskom trhu sa odhaduje na vyše 25 %, čo je jasná vedúca pozícia na trhu, ktorú je možné ďalej zlepšovať. Konkurenciou sú hlavne kovospracujúce podniky a menšie dielne. Znamená to, že Troax má neustále dobré šance na získavanie nových zákazníkov, pretože naša ponuka je pre zákazníka výrazne lepšia v porovnaní s miestnym kovospracujúcim podnikom. V severských krajinách je to menej rozšírené, ale v južnej Európe a na rozvíjajúcich sa trhoch (vrátane USA) môžu tieto typy dodávateľov predstavovať až 40 %. 

Troax automated warehouse products

CHARAKTERISTICKÝMI ZNAKMI TRHU SÚ:

• vysoké požiadavky na bezpečnosť v exponovanom prostredí, ktoré vedú k rastu;
• potreba poradenstva a pomoci zákazníkom pri výbere správneho typu bezpečnostného riešenia v rámci drôtených deliacich systémov;
• normy a štandardy, ktoré zvyšujú požiadavky, ako napr. B. ISO 14120;
• požiadavky na krátke dodacie lehoty;
• bezpečnostné riešenie je často iba malou časťou celkovej investície;
• rast riešení v oblasti elektronického obchodu (podpora potreby skladových riešení).

Troax machine guarding used in a robot cell

DÔLEŽITÉ HNACIE FAKTORY

Prísne požiadavky na efektívnosť vedú k zvýšeniu automatizácie výroby a logistiky. S rastúcou robotizáciou sa zvyšujú aj požiadavky na prácu ľudí v bezpečnom prostredí, aj pri automatizovanom výrobnom procese. Riešenia z drôtených deliacich stien sú najbezpečnejšou a nákladovo najefektívnejšou možnosťou.

ZVÝŠENÉ POVEDOMIE V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Hlavnou požiadavkou je zabrániť personálu vstupovať do nebezpečných zón alebo pracovných oblastí. Vyžaduje to dôkladné pochopenie fyzickej bezpečnosti a zohľadnenie pracovných procesov. Riešením je často kombinácia riešení z drôtených deliacich stien na kovovej materiálovej báze a elektronických zámkov, ktoré zaistia, že výrobný proces nie je možné nekontrolovane prerušiť. 

Pendulum in front of a polycarbonate panel.

V Európe platí dôležitá smernica EÚ o strojových zariadeniach (2006/42/ES), ktorá upravuje niekoľko dôležitých aspektov bezpečnosti. Táto smernica pomáha štandardizovať bezpečnostné postupy a zavádzať bezpečnostné požiadavky do praxe. Troax zastáva názor, že táto regulácia a ISO 14120 sú dôležitými prvkami na zaistenie bezpečnosti budúcich pracovných miest. Naše výrobky už zväčša prekračujú požiadavky ISO, čo znamená, budeme mať tiež silnú pozíciu a budeme pripravení, keď sa medzinárodné spoločnosti, hlavne v USA a Číne, začnú adaptovať na ISO. 

KONKURENCIA

Na trhu je niekoľko konkurentov, ktorých možno považovať za globálnych alebo čiastočne globálnych. Okrem nich je tu celý rad regionálnych a miestnych aktérov. Tí však nemajú geografický dosah, ktorý zákazníci potrebujú. Existuje tiež veľké množstvo kovospracujúcich podnikov s lokálnym zameraním, ktoré však nemajú rovnaké znalosti o bezpečnostných riešeniach. V minulosti tieto spoločnosti stratili podiel na trhu. Najčastejšie sa nachádzajú v južnej Európe, Severnej Amerike a ázijsko-pacifickom regióne. 

Troax exhibition