Nedladdningar
Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.
Nedladdningar

Årsstämma 2024

Årsstämma 2024 för Troax Group AB (publ) (556916-4030) kommer att hållas på Troax i Hillerstorp den 22 april 2024, kl. 15:00. Aktieägare som önskar lägga till ärenden som ska behandlas på årsstämman kan skicka sina förslag till ordföranden, Troax Group AB, med adress ”Ärenden till årsstämman”, Box 89, 335 04 Hillerstorp, Sverige. Förslagen måste vara Troax Group AB tillhanda senast sju veckor före stämman, dock senast den 4 mars 2024.

Namn Produkttyp Filtyp Produktsegment
Fullmaktsformulär 2024
Produkttyp
Filtyp
Dokument, Investerare 2024
Produktsegment
Ladda ned
Kallelse till årsstämma 2024
Produkttyp
Filtyp
Document, Investerare 2024
Produktsegment
Ladda ned
Valberedningens förslag till styrelse 2024
Produkttyp
Filtyp
Dokument, Investerare 2024
Produktsegment
Ladda ned
Valberedningens förslag samt motiverande yttrande
Produkttyp
Filtyp
Dokument, Investerare 2024
Produktsegment
Ladda ned
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 §
Produkttyp
Filtyp
Dokument, Investerare 2024
Produktsegment
Ladda ned
Ersättningsrapport
Produkttyp
Filtyp
Dokument, Investerare 2024
Produktsegment
Ladda ned
Revisorsyttrande
Produkttyp
Filtyp
Dokument, Investerare 2024
Produktsegment
Ladda ned