Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Anders Mörck föreslås som ny styrelseordförande i Troax Group AB

Måndag den 27 januari 2020, 15:30 CET

 

Valberedningen, bestående av representanter från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande, har för avsikt att till årsstämman föreslå Anders Mörck som ny styrelseordförande. 

Anders Mörck är 56 år och har en civilekonomexamen från Högskolan i Växjö. Anders är idag CFO i Investment AB Latour samt styrelseledamot i HMS Networks AB, Swegon AB, Nord-Lock International AB, Hultafors Group AB, Caljan AS och Latour Industries AB.
 
Troax Group AB (publ) meddelar samtidigt att styrelsens nuvarande ordförande, Jan Svensson, avböjer omval.

Övriga ledamöter föreslås omväljas.

Valberedningens förslag i sin helhet kommer senast att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman.

Troax offentliggör denna information enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, valberedningens ordförande, 0702 – 29 77 93, johan.hjertonsson@latour.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 Januari 2020 kl. 15:30 CET.