Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Rapid Fix – snabbare och starkare

Måndag 30 november 2020, 11:00 CET

 
Rapid Fix är ett patenterat maskinskyddssystem som ger snabb åtkomst vid underhåll. Troax introducerar nu en snabbare och starkare uppdaterad Rapid Fix. Monteringen är förenklad och systemet uppfyller nu kravet på 1600 joule. 


Rapid Fix är ett klickfästesystem som nu blivit ännu bättre med en betydligt minskad monteringstid vid installation. En minut sparas på varje installerad panel.

– Vi har ersatt tidskrävande skruvar med en ny, innovativ lösning. Det är ett snabbfäste som slås fast med en hammare och som expanderar i panelen, säger Josephine Granell, produktchef för maskinskydd. Detta är en mycket smart lösning som vi har designskyddat. Fästet sitter kvar på panelen även när panelen demonteras vilket gör att kraven i ISO 14120: 2015 uppfylls.

Tack vare den nya konstruktionen av det nedre fästet har den totala slagtåligheten ökat till 1600 joule, i kombination med ST20- och ST30-nätpaneler såväl som med polykarbonatpaneler. 1600 joule motsvarar 100 kg som träffar skyddet i 20 km/h.

Troax nya och förbättrade fixeringssystem kan integreras sömlöst med Smart Fix. – Eftersom Rapid Fix erbjuder ett snabbare sätt att både lossa och återmontera paneler är det ett perfekt alternativ där du behöver åtkomst till din maskin. Du kan sedan kombinera Rapid Fix med Smart Fix i de delar av din installation där underhåll sällan behövs. En annan nyhet är verktyget som används för att frigöra panelerna. En skruvmejsel med säkerhets-torx har valts. Detta betraktas som ett specialverktyg och ökar därför säkerhetsnivån, avslutar Josephine Granell.

Den uppdaterade Rapid Fix 2021 ersätter nuvarande version i slutet av året.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Josephine Granell, Produktchef Maskinskydd
Telefon: 0370-37 17 05
E-post: josephine.granell@troax.com