No relevant products found.
No relevant pages found.

Smart Splice – snabb skarvning på höjden

Onsdag den 7 oktober 2020, 11:00 CET

 

Patentsökt design som förenklar höga montage

Nu introducerar Troax nästa innovation - Smart Splice. Den ersätter dagens förlängningsklamma och gör det betydligt snabbare, enklare och stabilare att förlänga stolpar på höjden i Troax alla väggsystem. 

Nyheten Smart Splice är ytterligare en patentsökt produkt som Troax utvecklingsavdelning har tagit fram. Dagens lösningar för invändig skarvning har ett problem i att systemet blir svagare ju längre det är ifrån skarvens centrum, vilket har varit en av anledningarna till att Troax tidigare valt en utvändig förlängningsklamma.

Troax nya patentsökta lösning, Smart Splice, expanderar med full kraft där den behövs mest – längst ut i ändarna. Effekten är att väggsystemet blir stabilare och starkare samt att det även klarar kravet på 1600 joule.

Att montera med utvändig lösning innebär fler monteringssteg och det komplicerar möjligheten att eftermontera komponenter på stolpen. Genom att skarva inuti stolpen och med endast en skruv dra åt för att fixera skarven, så sparas tid och en flexiblare lösning skapas då det går att trä förbi infästningsdetaljerna.

Ytterligare en fördel med den nya skarven är att det ger ett enhetligare intryck, säger Stefan Lundgren, produktchef på Troax. Detta tack vare att den större delen hamnar inne i stolpen. Och den kunde inte vara enklare att installera eftersom montageanvisningen är fäst direkt på Smart Splice.

Smart Splice är framtagen för att passa Troax 60×40 stolpe och kan förlänga montage upp till drygt 6 meter utan andra infästningsmöjligheter. Smart Splice är även slagtestad monterad i en installation med vårt Smart Fix system.

 

Smart Splice Fast splicing for tall posts
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Lundgren, Produktchef Lager och Förråd
Telefon: 0370-828 07
E-post:stefan.lundgren@troax.com
 

Josephine Granell, Produktchef Maskinskydd
Telefon: 0370-37 17 05
E-post: josephine.granell@troax.com