Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Styrelsen i Troax Group AB föreslår att utdelningen halveras

Tisdag den 19 maj, 08:30 CET

Med hänsyn tagen till den rådande situationen där effekter relaterade till Covid-19 i dagsläget är svåra att förutse har styrelsen i Troax Group AB (publ) beslutat att som en säkerhetsåtgärd, till årsstämman föreslå att ordinarie utdelning halveras från tidigare föreslagna 0,19 EUR till 0,095 EUR. Styrelsens bedömning är annars att bolagets ekonomiska ställning är stark. Information om utdelningsförslaget kommer att framgå av kallelsen till årsstämma vilken kommer att publiceras senast den 28 maj.

Styrelsen avser att eventuellt kalla till nytt möte senare under året, för att, om så situationen medger, komplettera den föreslagna utdelningen med resterande belopp.

Troax offentliggör denna information enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Jan Svensson, Styrelsens ordförande, 0705-771640, jan.svensson@latour.se

Thomas Widstrand, Bolagets VD, 0705-471810, thomas.widstrand@troax.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 08:30 CET.