Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Styrelsen i Troax Group AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier

Hillerstorp 12 september, 2023 17:35 CET

Styrelsen i Troax Group AB (publ) (”Troax”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2023 fattat beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Troax åtaganden att leverera aktier enligt Troax köpoptionsprogram.

Förvärv får inledas den 13 september och kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”) samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Återköpen kommer att ske vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2024 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköp får enligt styrelsebeslutet ske av högst 100 000 aktier, vilket därmed inte kan resultera i att Troax Group AB:s innehav av egna aktier överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköpen kommer att förvaltas av en oberoende part som fattar sina handelsbeslut oberoende av Troax vad avser de tidpunkter då återköpen sker. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.  

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 60 000 000 och Troax innehav uppgår till 54 668 egna aktier.

Troax offentliggör denna information enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Widstrand
VD
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com

Denna information är sådan som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 september 2023, kl. 17.35 CET.