Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax AB förvärvar Claitec Solutions S.L

Hillerstorp 3 maj 2022, 12:30 CET

Troax AB, som ingår i Troax-koncernen, har ingått ett avtal om förvärv av alla utestående aktier i det spanska bolaget Claitec Solutions S.L (“Claitec”)

Claitec är ett företag som är specialiserat på industrisäkerhet och olycksförebyggande lösningar på en global marknad. Det har sitt huvudkontor i Girona, Spanien. Claitec har utvecklat ett brett sortiment av lösningar som syftar till att minimera risker i industriella miljöer med hög risk för olyckor. Företaget omsätter 2 M€ med en solid lönsamhet och grundades 2013.

"Jag är glad att kunna meddela att Claitec blir en del Troax-gruppen. Claitec har samma engagemang och ambition som Troax att skydda människor, egendom och processer”, säger Thomas Widstrand, VD och Koncernchef för Troax.

”Vi är övertygade om att Claitec kommer att fortsätta växa och trivas som en del av Troax-koncernen och vi ser vårt kombinerade erbjudande som ett bra sätt att öka värdet för våra kunder”, säger Mikael Carlsson Head of M&A på Troax

”Genom att ingå i Troax kommer vi att kunna fortsätta förbättra vår erbjudande, växa vår verksamhet och stärka vårt team på samma sätt som vi har gjort sedan vi startade bolaget. Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas som tidigare, med samma höga ambitionsnivå, men nu som en del av en globalt ledande organisation. Tillsammans med hela Claitec-teamet ser vi fram emot samarbetet med Troax ”, säger Richard Chetrit. Managing Director på Claitec.

Förvärvet kommer att finansieras med Troax befintliga likvida medel på en kassa / skuldfri basis. En prestationsbaserad tilläggsköpeskilling kan komma att ske under 2022-2024 under förutsättning att verksamheten levererar fortsatt hög tillväxt och rörelseresultat. Transaktionen förväntas avslutas idag.

Förvärvet förväntas inte väsentligt bidra till Troax vinst per aktie eller nettoskuld / EBITDA.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

Anders Eklöf, CFO
Tel +46 (0)370 828 25
anders.eklof@troax.com

Mikael Carlsson, Head of M&A
Tel +46 (0)370-828 75
mikael.carlsson@troax.com