Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax AB förvärvar Garantell AB

Hillerstorp 1 december 2023, 11:00 CET

Troax AB, som är en del av Troax Group, har ingått avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Garantell AB ("Garantell").

Garantell är ett svenskt företag som specialiserar sig på design, tillverkning och distribution av anpassade näthyllplan, nätpaneler och säkerhetslösningar främst för industriella och kommersiella applikationer. Företagets omsättning är ungefär 35 M€ med en stabil men något lägre lönsamhet jämfört med Troax. Garantell grundades år 2002.

"Jag är glad att meddela att Garantell nu blir en del av Troax Group. Deras framgångshistorik, engagemang för kvalitet och innovativa lösningar kompletterar vår vision att erbjuda världsklassprodukter och tjänster till våra kunder. Detta förvärv bekräftar Troax strategiska vision att utvidga sin portfölj och stärka sin position som marknadsledare", säger Thomas Widstrand, VD och koncernchef för Troax.

"De samlade styrkorna hos Troax och Garantell kommer att möjliggöra att vi kan erbjuda ett bredare utbud av skräddarsydda lösningar, vilket förstärker ytterligare det värde vi ger till våra kunder. Vi ser framemot att får börja jobba med teamet på Garantell och tillsammans fortsätta utveckla verksamheten", säger Mikael Carlsson, Marknad & Förvärvschef på Troax.

”Med stor tacksamhet till alla medarbetare för en fantastisk resa, är jag glad och stolt över att få överlämna Garantell till Troax. Jag är övertygad om att Troax kommer att vara en bra ägare till bolaget och fortsätta att utveckla verksamheten och dess medarbetare. Jag ser fram emot att följa gruppens fortsatta framgång.”, säger Per-Åke Axelsson medgrundare av Garantell.

Integrationsprocessen kommer att fokusera på att fortsätta utveckla Garantell samtidigt som den, i positiv anda för båda företagen, dra nytta av synergier mellan företagen för att effektivisera verksamheten, förbättra produktutveckling och optimera kundupplevelser.

Förvärvet kommer att finansieras inom ramen för Troax befintliga kassa och tillgängliga kreditfaciliteter. Transaktionen förväntas avslutas idag.

Förvärvet kommer att öka Troax nettoskuld med cirka 410 MSEK, och förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på Troax Groups vinst per aktie från dag ett.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com 

Anders Eklöf, CFO
Tel +46 (0)370-828 25
anders.eklof@troax.com

Mikael Carlsson, Marknad & Förvärvschef
Tel +46 (0)370-828 75
mikael.carlsson@troax.com

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2023, kl. 11.00 CET.