Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax AB förvärvar Natom Logistic

Hillerstorp 3 november 2020, 08:00 CET

 

Troax AB, som ingår i Troax-koncernen, har ingått ett avtal om förvärv av alla utestående aktier i det polska företaget Natom Logistic sp. z o.o (“Natom”)    
 

Natom är en ledande tillverkare av lagerutrustning på den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Chocicza, Polen, med en ytterliggare verksamhet i Koscian, Polen. Natom grundades 2006 av Tomasz Świątek och han har genom åren utvecklat Natom från en lokal firma till en ledande tillverkare inom sitt segment i Europa. Natom har 180 anställda och omsätter cirka 20 miljoner euro och med en solid rörelsemarginal.

”Jag är glad att kunna meddela att Natom blir en del Troax-gruppen. Under många möten det senaste året har vi lärt känna företaget väl. Vi tycker om Natoms lösningsorienterade, entreprenörsinriktade sätt att skapa kundvärde.”, säger Thomas Widstrand, VD och koncernchef för Troax.
”Vi är övertygade om att Natom kommer att fortsätta växa och trivas som en del av Troax-koncernen och vi ser vårt kombinerade erbjudande som ett bra sätt att öka värdet för våra kunder.” säger Mikael Carlsson BD och M&A Director för Troax.

 ”Genom att ingå i Troax kommer vi att kunna fortsätta förbättra vårt erbjudande, växa vår verksamhet och stärka vårt team på samma sätt som vi har gjort under de senaste tio åren. Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas som tidigare, med samma höga ambitionsnivå, men nu som en del av en globalt ledande organisation. Jag är glad att fortsätta som vd för Natom, och tillsammans med hela Natom-teamet ser jag fram emot samarbetet med Troax ”, säger Tomasz Świątek, ägare av Natom.

Förvärvet kommer att finansieras med Troax befintliga likvida medel på en kassa / skuldfri basis. En prestationsbaserad tilläggsköpeskilling kan komma att ske under 2020 och 2021 under förutsättning att verksamheten levererar ett fortsatt högt rörelseresultat. Transaktionen förväntas avslutas idag. Transaktionskostnader som kommer att belasta det fjärde kvartalet förväntas inte vara väsentliga.

Natom förväntas bidra positivt till Troax vinst per aktie från och med fjärde kvartalet 2020 och Troax nettoskuld / EBITDA kommer via förvärvet att öka till 1,5-1,6 på årsbasis.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

 

Anders Eklöf, CFO
Tel +46 (0)370 828 25
anders.eklof@troax.com

 

Mikael Carlsson, BD and M&A Director
Tel +46 (0)370-828 75
mikael.carlsson@troax.com

 

Denna information är sådan information som Troax Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020, kl. 08:00 CET.