Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax AB förvärvar Svenska Cykelrum AB

Hillerstorp 3 Oktober 2022, 14:00 CET

Troax AB, som ingår i Troax-koncernen, fortsätter utveckla sitt erbjudande genom att ingå ett avtal om förvärv av alla utestående aktier i det svenska bolaget Svenska Cykelrum AB (“Svenska Cykelrum”).

Svenska Cykelrum är ett företag som är specialiserat på inomhuslösningar för cykelparkering. Det har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget omsätter 2 M€ med en solid lönsamhet och grundades 2013.

"Jag är glad att kunna meddela att Svenska Cykelrum blir en del av Troax-gruppen. Svenska Cykelrum har på en kort tid etablerat sig som en av de ledande leverantörerna inom sitt segment på den nordiska marknaden. Initialt kommer vi att erbjuda lösningarna på den nordiska marknaden, men vi förväntar oss att expandera till andra marknader över tid”, säger Jonas Rydqvist, Regionchef Troax Nordic.

”Genom att ingå i Troax kommer vi att kunna fortsätta förbättra vår erbjudande, växa vår verksamhet och stärka vårt team. Tillsammans med Svenska Cykelrum-teamet ser vi fram emot samarbetet med Troax ”, säger Lars Ljungbertz, VD på Svenska Cykelrum.

Förvärvet kommer att finansieras med Troax befintliga likvida medel på en kassa / skuldfri basis. En prestationsbaserad tilläggsköpeskilling kan komma att ske under 2022-2025 under förutsättning att verksamheten levererar fortsatt hög tillväxt och rörelseresultat. Transaktionen förväntas avslutas idag.

Förvärvet förväntas inte väsentligt bidra till Troax vinst per aktie eller nettoskuld / EBITDA.

Läs mer om produkterna på vår hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

Mikael Carlsson, Head of M&A
Tel +46 (0)370-828 75
mikael.carlsson@troax.com

Jonas Rydqvist, Regionchef Troax Nordic
Tel +46 (0)370 828 35
jonas.rydqvist@troax.com