Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group AB: Årsredovisning 2019, byte av datum årsstämma och information relaterad till corona

Pressmeddelande, Hillerstorp den 25 mars 2020, 13:30 CET

Troax Group AB’s årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.troax.com. Årsredovisningen kommer endast att publiceras i digital form men den som önskar att erhålla årsredovisningen i tryckt version kan be om att få detta genom att skicka ett email till ir@troax.com. Information om Troax verksamhet inklusive VD-ord som tidigare år har funnits i årsredovisningens framvagn presenteras i år endast i digitalt format och kan ses på bolagets hemsida under rubriken ”Finansiella rapporter”. 

 

En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Engelsk version av årsredovisningen publiceras på www.troax.com under vecka 16.

 

Avseende effekter relaterad till coronaviruset görs bedömningen att det till följd av den föränderliga situationen inte är möjlig att förutse varaktigheten eller omfattningen av hälsokrisen och därför inte den fulla potentiella påverkan på Troax verksamhet. Troax har vidtagit åtgärder för att säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet, och spridningen av coronaviruset har ännu inte orsakat några större störningar av verksamheten. Idag finns myndighetsbeslut fattade vilka innebär att fabrikerna i England och USA kommer att hållas stängda under ett par veckors tid som ett led i att försöka stoppa spridningen av coronaviruset. Situationen utvecklas dock snabbt och bedömningen görs att det finns en risk att utbrottet av coronaviruset kan komma att ha en negativ finansiell påverkan under 2020.

 

Styrelsens förslag till utdelning i årsredovisningen för 2019 motiveras av Troax starka kapitalposition samt ett solitt finansiellt resultat. På grund av coronaviruset råder dock ett exceptionellt marknadsläge och ett ytterst svårbedömt läge. Styrelsen i Troax Group AB (publ) har på grund av den uppkomna situationen med coronaviruset beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till torsdagen den 25 juni klockan 15.00 i bolagets lokaler. Det tidigare kommunicerade styrelsebeslutet att föreslå stämman en utdelning om 0.19 EUR per aktie ligger tills vidare fast. Styrelsen utvärderar dock utvecklingen av situationen löpande och utifrån läget vid tidpunkten för stämman kan förslaget komma att ändras. Till följd av att tidpunkten för stämman flyttats har aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman möjlighet att fram till och med den 7 maj 2020 inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande; Troax Group AB Att: Årsstämmoärenden, Box 89, 335 04 Hillerstorp.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast den 28 maj 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Widstrand, Vd och koncernchef

 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 13.30 CET.