No relevant products found.
No relevant pages found.

Troax Group AB: Årsredovisning för 2022

Hillerstorp 24 mars 2023, 15:00 CET

Troax Group AB’s årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.troax.com

En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Engelsk version av årsredovisningen publiceras vid senare tillfälle.

Troax Group AB’s Hållbarhetsrapport för 2022 finns nu också tillgänglig på bolagets hemsida.

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 15:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com