Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax Group AB (publ) fastställer avstämningsdatum för aktiesplit till 19 juni 2019

Pressmeddelande. Hillerstorp 11 juni 2019, 08:30 CET

Den 14 maj 2019 beslutade årsstämman i Troax Group AB (publ) att öka det totala antalet aktier i bolaget genom en aktiesplit 3:1, där varje aktie delas i tre aktier av samma aktieslag. Avstämningsdatum skulle meddelas senare men beräknades infalla under juni månad 2019.

Det är nu bestämt att avstämningsdatum för aktiespliten ska vara onsdagen den 19 juni 2019 vilket innebär att sista handelsdag i aktien innan uppdelning är måndagen den 17 juni 2019 och första handelsdag i aktien efter uppdelning är tisdagen den 18 juni 2019. Effekterna av aktiespliten återspeglas i aktiekursen från och med den 18 juni 2019.

Med anledning av aktiespliten kommer bolagets aktier att ändra ISIN-koder den 18 juni 2019. De nya ISIN-koderna är SE0012729366 för Troax Group AB:s A-aktie. Aktier som erhålls i aktiespliten förväntas vara registrerade på aktieägarens värdepapperskonto den 20 juni 2019.

Aktiespliten sker per automatik via Euroclear Sweden AB och aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder. Efter aktiespliten uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 60 000 000 varav samtliga aktier är A-aktier.

Hillerstorp, 11 juni 2019

TROAX GROUP AB (PUBL)
Thomas Widstrand
Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2019, kl. 8.30 CET. 

Ladda ned